Gece yarısı; 2 ayrı Hıfzıssıhha kurul kararı kamuoyuna duyuruldu
Haber
02 Mart 2021 - Salı 04:11
 
Gece yarısı; 2 ayrı Hıfzıssıhha kurul kararı kamuoyuna duyuruldu
Ali Aladağ…:Malatya Olay…: Son dakika… Sıcak haberi… Malatya Valiliği tarafından gece yarısı peş peşe 2 ayrı İl Hıfzıssıhha Kurul kararını alıp kamuoyu ile paylaştı
Yaşam Haberi
Gece yarısı; 2 ayrı Hıfzıssıhha kurul kararı kamuoyuna duyuruldu

Malatya Valiliğinden gece yarısı;

2 ayrı Hıfzıssıhha kurul kararı kamuoyuna duyuruldu

Malatya Valiliğinin 2 ayrı kararında neler var?

İşte ayrıntılar…İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI (KARAR NO 2021/8) (YÜZ YÜZE EĞİTİM)

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.03.2021 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid19)salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulununtavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak  İlimiz Orta Risk Grubu’nda yer alan iller arasında sayılmıştır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda;

Resim

1-İlimiz genelinde 2 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere;

- Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

- İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

- Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına,

2-Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren Özel Eğitim Okul ve sınıfların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlamasına,

3-Liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine,

4-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine,

5-Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI (KARAR NO 2021/7) (YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ)

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.03.2021 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun  27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

01.12.2020 tarih ve 2020/146 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,.

Resim

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin 18.11.2020 tarih ve 2020/140 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının kaldırılmasına,

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu taşım araçlarını kullanabilmesine,

Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince, yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklinde düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e­-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e-­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,

6- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına,

Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla, yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin biraraya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca birhüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili diğer maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına  

EK-1: İl Bazında Alınması Gereken Tedbirler Ile Uyulacak Kurallar için Tıklayınız

 

<span times="" new="" "="" style="box-sizing: border-box">

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Ali Aladağ
Etiketler: Gece, yarısı;, 2, ayrı, Hıfzıssıhha, kurul, kararı, kamuoyuna, duyuruldu,
Yorumlar
Haber Yazılımı