Haber Detayı
21 Şubat 2018 - Çarşamba 17:47
 
Geleceğini Planlamayan Milletler, Başkalarının Planlarının Parçası Olmaya Mahkûmdur
Uğur Hanbey Aladağ...:Malatya Olay...: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Kendi geleceğini planlamayan milletlerin, başkalarının planlarının parçası olmaya mahkûm olduğuna inanıyorum. Bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan gelişmeler, bunun örnekleriyle doludur” dedi.
Teknoloji Haberi
Geleceğini Planlamayan Milletler, Başkalarının Planlarının Parçası Olmaya Mahkûmdur

Geleceğini Planlamayan Milletler, Başkalarının Planlarının Parçası Olmaya Mahkûmdur...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada insanlığın tarih boyunca hep daha iyi bir hayatın, refah düzeyini yükseltmenin arayışı içerisinde olduğunu, günümüzde de farklı ülkeler ve toplumlar arasındaki kalkınma yarışının büyük bir rekabet içerisinde devam ettiğini söyledi.

“ADALET VE KALKINMAYI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ OLARAK BELİRLEDİK”

Kendilerinin de millete hizmete talip olurken adalet ve kalkınmayı iki temel öncelikleri olarak belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milletimizin karşısına çıkarken kaynak Türkiye’dir demiştik. Tarihiyle, kültürüyle, girişimcileriyle, gençleriyle, kadınlarıyla, velhasıl tüm potansiyeliyle milletimize inanarak yola revan olmuştuk. Nitekim 15 yıllık iktidarımız boyunca kalkınma alanında elde ettiğimiz başarılar tüm Cumhuriyet tarihinin kat be kat üzerine çıkmıştır. Bu sonuç milletimize inanmakta, güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzun da ispatıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek derinleşen ve çok boyutlu hâle gelen küreselleşme sürecinin ülkelere büyüme ve gelişme yönünde önemli fırsatlar sunduğunu, bunun yanında sürecin getirdiği bazı tehdit ve risklerin de olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyip kaynaklarını azami ölçüde değerlendiren ülkelerin hedeflerine ulaşabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu yapamayan devletlerin ve toplumların ise gerilemeye devam edeceklerini belirtti.

Kendileri için amaçlarına ulaşmanın en önemli aracının planlama olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlamanın “doğru işi yapmak ve işi doğru yapmak” demek olduğunu, bunun için de evvela önceliklerin doğru bir biçimde belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin gerektiğine dikkat çekti. Acil Eylem Planı, 9. ve 10. Kalkınma planları, hükûmet programları ve Vizyon 2023 belgelerinin planlı kalkınma anlayışlarının en somut örnekleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi geleceğini planlamayan milletlerin başkalarının planlarının parçası olmaya mahkûm olduğunu, bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerin bunun örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.

“SOSYAL VE MANEVİ KALKINMAYI DA ÖNEMSİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınmayı yalnızca iktisadi alanla sınırlamadıklarını, sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsediklerini belirterek, son 15 yılda gösterdikleri çabalarla kalkınma yaklaşımlarını insan odaklı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, daha kapsayıcı bir çerçeveye oturtmayı başardıklarını vurguladı. Bunun için yönetime geldikleri günden itibaren hem fiziki altyapıya, hem de insana yatırım yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma, enerji ve tarıma yönelik altyapı yatırımlarının yanı sıra, eğitim ve sağlık yatırımlarına ayrılan kaynaklarla ülkemizin her alanda aynı anda önemli bir sıçrama yapmasını sağladıklarını ifade etti.

İş gücünün eğitim seviyesini ve verimliliğini yükseltirken, sosyal güvenlik şemsiyesinin kapsayıcılığını da bu arada arttırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de artık yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin tanımının çok değiştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün artık yoksul demenin yiyecek ekmek bulamamak değil, belirli bir refah düzeyinin altında kalmak demek olduğunu ifade ederek, sağlıklı bir toplum oluşturmak için çocuk ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının iyileştirilmesi başta olmak üzere pek çok temel göstergeyi de olumlu yönde geliştirdiklerini aktardı.

“YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETİMİN SANAYİDEKİ PAYINI ARTIRACAK BİR ATILIMA İHTİYACIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki pek çok ülkeyle kıyaslandığında doğal kaynak zengini olmadığının altını çizdi. Buna karşılık bilgi ve teknolojiyi esas alarak sanayileşme konusunda çok iyi bir sicile sahip olduğumuza dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayisinin kısır döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun bir sanayiye doğru geçiş yapıldığını, orta ve orta yüksek teknolojili ürünler üretebilen bir imalat sanayi altyapısının büyük ölçüde oluşturulduğunu kaydetti. Bundan sonra yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki payını arttıracak bir atılıma ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında sürdürülebilirlik ilkesini de asla ihmal etmediklerini, bir taraftan sanayileşmenin gerektirdiği enerji yatırımlarını yaparken, diğer taraftan ülkenin doğal kaynaklarını da geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başına millî geliri 3 bin 500 dolar seviyelerinden 11 bin dolar seviyesine ulaştırmış olmalarının gerçekten tarihî bir başarı olduğunu vurgulayarak, “Buraya durup dururken gelmedik, bir gayretle geldik. Satın alma gücü paritesine göre ise, kişi başına gelirde 2002 yılında Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 37’si düzeyindeyken, yüzde 62’sine kadar çıktık; bakın nereden nereye. Refah seviyemizin 15 yılda üç katına ulaşmasında ve gelirin daha adil paylaşılmasında kalkınma yaklaşımımızın payı çok büyüktür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, Türkiye’nin 15 yılda temel göstergeler itibariyle nasıl bir gelişme kaydettiğini ana hatlarıyla şu şekilde aktardı: “2002 yılında 236 milyar dolar olan millî gelirimizi 2016 yılında 863 milyar dolara çıkardık. Bu büyüme performansımızla son 10 yılda 8.3 milyon ilave istihdam oluşturduk. 2002 yılında yüzde 11.3 olan bütçe açığının millî gelire oranını 2017 yılında yüzde 1,5 seviyesine düşürdük. Faiz giderlerinin millî gelire oranı 2002 yılında yüzde 14,4 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 1,8’e gerilemiştir. Mesela faiz giderlerinin millî gelire oranı yüzde 14.4 olarak kalsaydı, 2003-2017 döneminde dört kattan daha fazla faiz ödeyecektik. 2002 yılında yüzde 72’ye ulaşan kamu borç stokunun millî gelire oranını 2016 yılında yüzde 28’e kadar düşürdük. Bu oranla Avrupa’nın en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız. 2002 yılında ihracatımız neydi biliyor musunuz? 36 milyar dolar. 2017 yılında 157 milyar doları aşmış vaziyette. Yani yer altı kaynaklarıyla değil işte bu ihracatımızla biz buralara geldik, geliyoruz.”

“CEBİMİZDEN BİR KURUŞ ÇIKMADAN BU YATIRIMLARI YAPTIRIYORUZ”

Türkiye’nin 2002 yılında 17 milyar liralık kamu yatırımı yaparken hükûmetleri döneminde bu rakamı 7 kat arttırarak 2017 yılında 128 milyar liraya çıkardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu-özel iş birliği modeliyle 1986 yılından 2002 yılına kadar toplam yatırım tutarı 11,4 milyar dolar olan 67 proje uygulanabilmişti. Bu çok önemli, biz 2002’den günümüze kadar toplam yatırım tutarı 50.6 milyar dolar olan 158 projeyi hayata geçirdik. Çıkmış diyor ki ‘nerede bunun kaynağı’ diyor. Ya kaynağı ne yapacaksın ya? Bu bir defa kamu-özel iş birliğiyle yapılan yatırım, bu yatırım yapıldı mı? Yapıldı. Ha biz ne diyoruz bunu yapanlara? Gel bakalım arkadaşlar, kaç yıllığına? 15 yıllığına, peki, sana 10 yıllığına veya al 15 yıllığına, 15 yıl çalıştıracaksın, 15 yıl sonra bize bunu vereceksin. Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Ve bu süreç içerisinde bazılarından da belli oranda devlet yılsonu bazılarından cirodan, bazılarından kardan da yine gelirimizi alıyoruz. Buna kaynakların çeşitlendirilmesi denir. Ama bunu muhalefet bilmiyor, anlamıyor. Hazırdan varsa yatırım yapılır zannediyor. Mesele, hazırda olanı bitirmek değil yeni kaynaklar bulmak suretiyle ne yapacaksın, mesele budur.”

“Geleceğini Planlamayan Milletler, Başkalarının Planlarının Parçası Olmaya Mahkûmdur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi devasa yatırımların bu şekilde yapıldığını kaydetti. Muhalefetin aklının bunları almayacağını, almadığı için de dikili ağaçları olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin sürekli olarak tüm dünyada bu kaynakları nasıl artıracaklarının arayışı içinde olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaynakları bulup getirerek bu yatırımları kamu-özel iş birliğiyle yaptırdıklarını ifade etti. Türkiye’de kendi dönemleri içerisinde yaptıkları havalimanlarının tamamına yakını böyle yapıldığını, yine yapmaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunlar öğrenene kadar değil, öğrenseler de öğrenmeseler de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Uğur Hanbey Aladağ
Etiketler: Geleceğini, Planlamayan, Milletler,, Başkalarının, Planlarının, Parçası, Olmaya, Mahkûmdur,
Yorumlar
Haber Yazılımı