Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı
Haber
04 Kasım 2013 - Pazartesi 20:26
 
Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı
4 Kasım 2013 Pazartesi günü Muharrem ayına giriyoruz. Bu ayın diğer aylar arasında farklı bir yeri var. Çünkü içinde 10 peygambere 10 ikramın verildiği aşure gibi önemli bir günü barındırıyor.
Gündem Haberi
Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı

4 Kasım 2013 Muharrem ayının ilk günü yani hicri yılbaşı. Bu ayın diğer aylar arasında farklı bir yeri var. Çünkü içinde ‘aşure’ gibi önemli bir günü barındırıyor. Bugünde on peygamberine on farklı ikramda bulunan Allah (cc), bizlere de af ve mağfiret için imkânlar sunuyor. Peki, bu kutlu ayı nasıl değerlendirmeli? Asr-ı saadet döneminde sahabeden biri Peygamberimiz’in (sas) yanına gelir ve “Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” diye sorar. Peygamberimiz, “Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Bu ayın onuncu gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önceki bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum.” cevabını verir.
4 Kasım 2013 Pazartesi günü bu mübarek aya giriyoruz. Aynı zamanda hicri takvime göre yeni bir yılın başlangıcı. Hicretin 1435‘inci yılına girilecek. Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan bugün, İslam tarihinde bir dönüm noktası. Bu mübarek gün, Hz. Ömer zamanında takvim başlangıcı kabul edildi ve 1 Muharrem hicri yılbaşı oldu.
Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem’in 10′u aşure günü. Bu ayın diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, aşure gününün de diğer günler içinde bereketlibir yeri var. Allah katında önemli olduğu Fecr Sûresi’nin ikinci ayetinde, “On geceye yemin olsun.” ifadeleriyle anlatılıyor. Allah (cc), bu gecelere yemin ederek onların bereketini bildiriyor.
Muharrem ayı ve aşure günü, Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da kutsal sayılırdı. Nitekim Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi. Bunun ne orucu olduğunu sordu. Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gün. Hz. Musa, şükür olarak bugün oruç tutmuştur.” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz de, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz.” buyurdu. O gün oruç tuttu ve tutulmasını da emretti. Ancak ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca isteyenlerin tutmasını söyledi. Peygamberimiz (sas), bu günle ilgili olarak, “Zilhiccenin son günü ve Muharrem’in birinci günü oruç tutan, o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.” buyuruyor.
Bir gün ikramda bulun, bir sene kazan
“Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” hadis-i şerifi, bugünlerde tutulan orucun önemini ifade ediyor. Bu hadisin açıklamasını İmam-ı Gazali şöyle yapıyor: “Muharrem ayı hicri senenin başlangıcı. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayandırmak ne güzel olur. Bereketinin devamı daha fazla ümit edilir.” Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam aşure gününe denk getirmemek için, Muharrem’in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor.
Bugünde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetler de yaşatılmalı. Herkes, bugünlerin faziletini bildiren hadiseleri hatırlayarak ailesine, akraba ve komşularına ihsanda bulunursa şüphesiz sevabını kat kat alır. Peygamberimiz, müminin aile efradına aşure gününde her zamankinden daha çok (fazla külfete girmeden, aile bütçesini zorlamadan) ikramda bulunmasını tavsiye ediyor. Bir hadiste şöyle buyuruyor: “Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.”
***
Şükürler olsun Ehli Beyt’in sonu kesilmedi
Muharrem Ercan (Alevi dedesi): Muharrem ayının onuncu günü Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehadetine denk geldiğinden Aleviler olarak 12 gün oruç tutarız. Bu orucun adı ‘yas orucu’dur. 12. günden sonra İmam Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin sağ kurtulduğu için hem aşure kaynatır hem de kurbanlar keseriz. “Şükürler olsun Ehli Beyt’in sonu kesilmedi.” diye. Kerbela’da İmam Hüseyin’e su verilmediği için su içmiyoruz. Muharrem orucunda 12 gün boyunca su ihtiyacı başka sulu gıdalardan alınıyor ve et yenilmiyor.
***
On peygambere on ikram
Bu güne aşure denmesinin sebebi, Arapça “aşûra” kelimesinin onuncu gün anlamına gelmesi. Allah (cc) bu günde, on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunuyor:
1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusu sulara gömüldü.
2. Cudi Dağı’nın üzerine Hz. Nuh gemisini demirledi.
3. Balığın karnından Hz. Yunus, bu günde kurtuldu.
4. Hz. Âdem’in tövbesi kabul edildi.
5. Hz. İsa, aşure günü dünyaya geldi ve o gün semaya yükseldi.
6. Kardeşlerinin attığı kuyudan Hz. Yusuf bu günde çıkarıldı.
7. Hz. Davud’un tövbesi kabul edildi.
8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail doğdu.
9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub görmeye başladı.
10. Hz. Eyyûb, hastalığından o gün şifaya kavuştu.
Hicri yılbaşı kutlanmalı mı?
Prof. Dr. Orhan Çeker (İlahiyatçı): İslâm’da mübarek sayılan zaman dilimleri bellidir. Yılbaşı diye bir zamanın kutlanması ne Kur’an’da ne de sünnette mevcut değil. Çünkü Peygamberimiz zamanında hicret, yılbaşı ilan edilmemişti. Müslüman, her an muhasebe ve kontrol içinde olmalı. Aslında Allah için zamanların birbirinden farkı yok. Ramazan orucunun, miladî takvime göre yılda 11 gün kayarak 36 yılda bir, tüm ayları dolaştığı biliniyor. Demek ki yılın tüm günlerini Ramazanmış gibi geçirmeliyiz. İnsanların, “yeni yılın hayırlı olsun” gibi dileklerde bulunmasının sakıncası yok. İslam’ın kabul etmediği eğlence çeşitlerinden uzak durmamız gerekiyor.
Takvim, neden hicrete göre belirlendi?
Yrd. Doç. Dr. Emanullah Polat (İlahiyatçı): Hicret’in Efendimiz’in hayatında olduğu gibi, İslam ümmetinin hayatında da ehemmiyeti büyük. Hicret, İslâm’ın tahakkümden kurtulup kendi ayakları üstünde durmaya başladığının başlangıç günü ve sembolü. İmanın gereği bir ibadet. Hicret edenlerin Allah katındaki yerleri başka hiçbir varlığa nasip olmadı. Bu kutlu olayın takvim için başlangıç sayılması Hz. Ömer tarafından uygulandı. Hz. Ömer ki; 15 civarında ayet, onun Allah Resulü ile olan istişarelerinde ileri sürdüğü fikirleriyle teyit edildi.
Muharrem Ayı Ne Zaman Kutlanır , Muharrem Ayı Ne Demektir , Muharrem Ayı Hangi Tarihlerde Kutlanır , Muharrem Ayının Anlamı Nedir , Muharrem Ayının Önemi , Muharrem Ayı
MEŞELİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Hicri Takvime göre Pazartesi günü başlayacak olan Muharrem Ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, “Arabi ayların ilki olan Muharrem Ayı 4 Kasım 2013 Pazartesi gününden itibaren başlamaktadır. Yalnız İslam alemini değil bütün insanlık alemini dehşet verici derin bir üzüntüye gark eden, özellikle günümüz insanlığına ve İslam alemine çok önemli ipuçları veren hüzün ve acı dolu bir aydır.” dedi.
Meşeli açıklamasında, “ Tarihler boyunca mazlum ile zalim'in, hak ile batıl'ın kavgasını insanlığın mutluluk ve idamesi için yapmışlardır. Zira zalimine karşı durup mazlum ve masumların yanında yer alan eşsiz kahramanlar yok denebilecek kadar pek azdır.” diyerek şunları belirtti:
“Önceden islamiyetin baş düşmanı olan Ebu Sufyan ve onun nesli Emevilerin İslamiyeti kılıç korkusuyla kerhen kabul ederek düşmanlıklarını gizlice devam ettirmişler, yüce İslam dinine çok büyük darbeler vurarak ‘Hile, kan ve göz yaşlarıyla’ İslam dinini tanınmaz bir hale getirmişler idi. Bu zalimlere karşı bütün İslam alemi ‘Muaviye ve Yezid'in zulmüne boyun eğmiş iken tek direnen kahraman ve vefakar, Büyük insan Hz.Ali'nin şerefli oğlu Hz.İmam Hüseyin idi. Onun Kerbela’da yere dökülen mübarek kanının bereketiyle mazlumlar ve masumlar, zalimlere kıyamete kadar kafa tutsun diye, İslam dinini ziynetlendirerek, en şerefli bir abidesini oluşturup ALLAH ve RESUL'Ü yolunda kendi canını İslam’a kurban eden şehitler şahı, mazlum ve masum Hz.İmam Hüseyin efendimizin elem ve acı dolu hayat manzumesidir.”
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Meşeli Muharrem Ayı dolayısıyla yayınladığı mesajın son bölümünde de şunları dile getirdi:
“Peygamberler Sultanı, Yüce Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) Efendimizin sevgili torunu Hz.Ali ile Hz.Fatıma'nın şerefli oğlu, Cennet gençlerinin Seyyid'i ve Efendisi Hz.İmam Hüseyin ile 72 akrabasının 40 bin kişilik zalim Yezid'in, Emevi ordusu tarafından, Kerbela'da 10 Muharrem 680 tarihinde Kuran-ı Kerim'in Ahzab suresi 33 ve Şura suresinin 23. Ayeti Celilelerinde zikredilen Ehli Beyt'den olan bu mübarek insanların hunharca katledilerek şehit edilmelerinin miladi 1333 ncü yıl dönümüdür. Hz.Muhammed'în Ehli Beyt'ini candan sevenler bu ayda 12 gün yas'ı matem orucu tutmaktadırlar. Zira yapılan bu taat ve ibadet tek kelime ile Yüce ALLAH'a tazarru, tehlil ve niyaz'dır.Hz.Muhammed'in zatına ve şanına, ezeli ve ebedî bir hürmetin ifadesidir.”
Meşeli, Muharrem Ayı nedeniyle Vakıf binalarında 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 12.00 aşure çorban ikram edeceklerini belirtti.

Kaynak: Editör: Ali Aladağ
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı