Haber Detayı
12 Şubat 2020 - Çarşamba 17:52
 
Malatya büyükşehir belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Uğur Hanbey Aladağ…:Malatya Olay…: Son Dakka… Sıcak haber… Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Şubat ayı toplantısı 12 Şubat Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.
Gündem Haberi
Malatya büyükşehir belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya büyükşehir belediyesi;

Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı...
Saat 14.00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı.
Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.


Ağırlıklı olarak İmar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında; Yeni Doğu Garajı ile Yeni İlçe Köy Garajının işletme hakkının 5 yıl süre ile MOTAŞ’a devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.
Dünya Bankasından temin edilen ve Sürdürülebilir Şehirler Projesi finansmanında kullanılacak hibeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, meclis üyeleri tarafından dilek ve temennileri dile getirildi ve şubat ayı ilk birleşimi sona erdi.
Şubat ayı II. Birleşimi Cuma günü

MECLİSTE GÜNDEME TAŞINANLAR

Meclis gündeminde yer alan Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 36 bin metrekarelik, mülkiyeti hazineye ait 5489 No’lu parseldeki taşınmazın fonksiyon değişikliğine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği, oy çokluğu ile kabul red edildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KADİRCAN ESEN NE DEDİ?

Yeşilyurt belediye başkan Yardımcısı ve Büyükşehir belediyesi Meclis üyesi Kadircan Esen “Sayın Bakanlarımızla Valilikte toplantıdaydık. Meclise geç katıldık. Bu madde reddedilmiş. Acaba neden reddedildi” dedi.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNİ YÖNETEN BAŞKAN VEKİLİ SELİM PİLTEN NE DEDİ?

Malatya Büyükşehir belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten  “Komisyon bu maddenin uygun olmadığı yönünde görüş bildirmiş ve komisyon kararı doğrultusunda reddedildi” cevabını verdi. Başkan Vekili Pilten daha sonra “Arkadaşlar size komisyon raporunu versinler”

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR GAZETECİLERE NE DEDİ?

Yeşilyurt belediye başkanı Büyükşehir belediyesi Meclis Üyesi Metmet Cınar “Karakavak’ta atıl olan bu bölgeyi yeşil alan yapıp vatandaşa kazandırmak istedik. Bu nedenle bir plan tadilatı hazırladık. Okulun bulunduğu alanı yeşil alana çevirmek karşılığında biz de iki okul arsası oluşturduk. Ama plan reddedildi”

CHP MECLİS ÜYESİ GÜNNAR TABEL NE DEDİ?

CHP Büyükşehir meclis üyesi Mimar Günnar Tabel “Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri ve basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi saygı ile selamlıyorum

Son bir ay içerisinde ülke olarak çok büyük acılar yaşadık. Önce bölgemizde bir deprem oldu, ardından İdlib’te askerlerimiz şehit oldu, hatta dün yine beş gencimizi kaybettik, Van’da çığ altında vatandaşlarımız kaldı, son olarakta İstanbul Sabiha Gökçen’de bir uçak kazası yaşadık. Öncelikle bu olaylarda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.

Bildiğimiz üzere 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20:55’te Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetinde şiddetli bir deprem oldu. Bu depremde Elazığ’dan sonra en çok etkilenen şehir de Malatya oldu.

Bu doğal afet bizlere; yaşadığımız bu güzel şehrimizin, yoğun fay hatları üzerinde ve depremlere açık bir bölgede olduğunu bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Umarız bu seferki deprem, daha önceki acı tecrübelerimizden sabit olduğu üzere sadece hatırlanmakla kalmaz. Geç kalınmış olsa da, birçok bina yıkılmanın sınırında olsa da, birçok vatandaşımız korku, soğuk ile yüz yüze ve evsiz kalsa da, umarız bu acı tecrübe, tüm kurum ve kuruluşlara bir ders olur.

Öncelikle tüm ulus olarak kendimize şunu sormamız lazım; Ddpremlerde ve diğer doğal afetlerde neden bu kadar acılarla karşılaşıyoruz… En basit bir örneğini vermek gerekirse; imar barışı adı altında çıkarılan yasayla, ruhsatsız, projesiz, nasıl yapıldığı belli olmayan sağlıksız yapılara, vatandaşın beyanına dayanılarak, para karşılığı ruhsatlar verildi. Bu ve bunlar gibi benzer uygulamalar depremlerde ağır hasarlara davetiye çıkarmaktır diye düşünüyorum.

Malatya’da açamadığımız o meşhur kuzey çevre yolunun yerinin tarım alanı olduğu, o bölgenin deprem için riskli olduğu; gerek bilim adamları, gerekse TMMOB ve sahayı bilen uzmanlar tarafından sürekli dile getirilmesine rağmen ne hikmetse kimsenin kulağı duymadı. Bu yol açıldığında mecburen o bölge yapılaşmaya da açılacak, şehir o yöne kayacak, tarım alanları bitecek ve bir deprem olduğunda en ağır hasar oradaki yapılarda olacaktır.

Bilindiği gibi 9 şubat Pazar günü Malatya belediyesi ve kent konseyi, konusu deprem olan bir panel düzenledi. Sanırım bu paneli düzenleyen komite üyeleri; depremin sonucunda inşaatların yıkıldığını ve bundan da 1.derecede inşaat mühendislerinin, sonra jeoloji ve jeofizik mühendislerinin, mimarların sorumlu olduğunu ve en son tedbirler alındıktan sonra işin sosyoloji ve hukuk boyutunun geleceğini bilmiyorlardı. Eğer bu konuda bir panel düzenlenecekse; konuşmacıların Malatya’da sahayı bilen, proje yapan, sorumluluk alan mühendislerin, mimarların, yapı denetim firmalarının, TMMOB ve diğer ilgili oda başkanlarının, belediyenin, çevre ve şehircilik il müdürlüğünün ve son olarakta üniversitelerden ilgili bilim adamlarının içinde olduğu konuşmacılar olması gerekirdi.

Sayın başkanım ve değerli meclis üyelerim, depremde yine en büyük sorumluluk belediyelere düşmektedir. Malatya’nın en büyük sorunlarından birinin ve belki de en önemlisinin deprem olduğunu unutmamak ve ona göre tedbirler almak gerekiyor,

Bunun için;

Yeni bir deprem olmadan, deprem esnasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili olarak anaokullarından başlayarak tüm kurum ve kuruluşlarda bilgilendirme eğitimleri düzenlenmelidir.

Öncelikle şehirdeki binaların envanteri çıkarılmalı, riskli yapılar belirlenmeli ve vatandaş mağdur edilmeden, kentsel çözümlerle binaları yenilenmelidir.

Zemin etütleri yapılmalı, şehir bölgelere göre ayrılmalı, vatandaş bu konuda bilgilendirilmeli, imar durumları ona göre verilmelidir.

H=serbest, yani bina yüksekliği serbest olan yerler değiştirilmelidir.

Bitişik nizam olan yerler yeniden düzenlenmelidir.

2000 yılından yani deprem yönetmeliğinden önce yapılan binalar, şimdiki kontrollerde hasarsız görünse dahi bu binalar hasarlı kabul edilmelidir. Çünkü 2000 yılından önce zemin etütleri yapılmıyor, hazır beton kullanılmıyordu.

Ada bazlı da olsa dikey yapılaşmadan derhal vaz geçilip yatay yapılaşmaya dönülmelidir.

Belediyeler ve Yapı Denetim birimleri, hali hazırda yapılmakta olan yapılardaki denetleme görevlerini, paradan bağımsız olarak eksiksiz yerine getirmelidir. Demir ve beton teslim alınırken bir belediye personeli de hazır olmalıdır.

Deprem toplanma alanları belirlenerek, bu alanlara gıda, sağlık, itfaiye ve güvenlik gibi ekiplerin en hızlı ulaşımları ile ilgili önlemler tartışılarak hayata geçirilmelidir. Bu toplanma alanlarının alt yapısı yapılmalıdır.

Bu toplanma alanları hakkında vatandaş bilgilendirilerek, en azından bu alanlara ulaşım tabelaları çok görünür bir şekilde şehrin her yerine yerleştirilmelidir.

Bir kez daha depremin değil, binaların insanları öldürdüğünü, deprem ve diğer doğal afetlerde ölümün ne bir kader, ne de bir imtihan olmadığını belirtmek istiyorum.

Sosyal bir belediyeciliğin en temel görevi;  vatandaşın en temel hakkı olan sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamaktır. Bundan sonra bu bilinçle çalışmalar yapılacağını umduğumuzu belirterek, saygılar sunuyorum.”

CHP ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANI HALUK CÖMERTOĞLU NE DEDİ?

CHP Arapgir belediye başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Haluk Cömertoğlu, “Sevgili başkan değerli meclis üyeleri. Yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin yaralarını hep birlikte sarmak görevimiz. Deprem bizleri derinden üzdü.

Yalnız diğer biz konu şefkatle kucaklama istiyoruz. Arguvan ve Arapgir bölgesinde de deprem hasara yol açtı. Eşit destek bekleniyor. Henüz gelmeyen bir çok istekler var. Bu bizi üzdü.”

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ MURAT ALABAŞ NE DEDİ?

Malatya Büyükşehir belediyesi meclis başkanvekili Murat Alabaş “Sevgili başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Üst üste acılar yaşadık. Deprem,çığ, şehitlerimiz uçak kazası. Acıları hep birlikte yüreğimiz de htik.

24 Ocak 20.55'te Malatya’da bir deprem yaşadık. Deprem esnasında Akçadağ ilçemizde halkla bir toplantıda bulunan Büyükşehir belediye başkanımız yola çıktığında deprem oldu. Başkanımız Malatya’ya doğru yolumuza devam ederken Valimiz ile bir telefon görüşmemiz yapıp. Valiliğimize ulaşıp  kriz masası kuruldu. Görüşmeleri devam ederken Arama Kurtarma ekibimizin Doğanyol'a gitmeleri talimatını vermiştir. Bizim 7/24 esasına dayalı çalışan Yol Asfalt ekibimiz Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde ve diğer ilçelerimizde hazır kıta bekliyordu. Deprem olunca ilgili iş makinelerini ve personel arkadaşlarımızı olay yerine görevlendirmiştir.

Başkanımız deprem olduğu günden bu yana bölgededir. Yaralar sarılmaktadır. Biz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah milletimizi afatlar da korusun. Ekiplerimiz deprem bölgesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.”


Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı II. Birleşiminin 14 Şubat 2020 – Cuma günü saat 14.30’da yapılmasına karar verildi.

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Ali Aladağ
Etiketler: Malatya, büyükşehir, belediyesi, Şubat, ayı, meclis, toplantısı, yapıldı,
Yorumlar
Haber Yazılımı