Haber Detayı
30 Eylül 2017 - Cumartesi 14:25
 
Malatya’da Aşure kazanları kuruldu, aşureler vuruldu ve halka ikram edildi
Ali Aladağ…:Malatya Olay…: Malatya’nın bugün dört bir yanın da Aşure günü nedeniyle kazanlar kuruldu. Aşureler vuruldu…Ve…Halka aşure ikramı yapıldı. Aşure günü nedeniyle gün boyu bir dizi etkinlikler yapıldı. Aşure günün önemi, neler yapılmalı hepsi bu haberimizde yer alıyor.
Yaşam Haberi
Malatya’da Aşure kazanları kuruldu, aşureler vuruldu ve halka ikram edildi

Malatya’da Aşure kazanları kuruldu...
Bugün Aşure günü, Aşure gününü hayırlı ve faziletli bir şekilde değerlendirebilmek adına aşure kazanları kuruldu,ibadetlerle bu gün yaşanıyor.
Malatya’da Balaban Mahallesi 61 Evler’de Mahalle ortasında Aşure kazanı kuruldu.
Nami Değirmenci Balaban’da kurulan aşure kazanını sizler için görüntüledi.
Malatya’nın dört bir yanın da da Aşue kazanları kuruldu.
Aşure günü çeşitli ibadet ve tatla geçiriliyor.


AŞURE NEDİR?
Arapça ‘aşara' kelimesinden gelen bu tatlı, Ermeniler'de ‘anuş-abur', Ortodoks Hıristiyanlar'da da ‘koliva' ismiyle karşımıza çıkıyor. Birçok dini hikayeyi temsil ediyor ve farklı ritüellerle her sene belli günlerde tekrar tekrar hayat buluyor. Hayvansal ürün içermeyen aşurenin bu özelliği de bazı topluluklarda ona farklı anlamlar yüklüyor. 
AŞURE İLK DEFA NE ZAMAN YAPILDI?
Nuh tufanının 10'uncu günü yapıldığı rivayet ediliyor. Tufandan günümüze, birçok topluluk, büyük-küçük farklarla hazırlamış aşureyi. Asurluların sadece yedi malzemeyle yaptığı bu tatlıyı her topluluk kendi inanışlarına göre yeniden, yeniden biçimlendirmiş. Elbette ilk yapıldığında o dönem henüz var olmayan rafine şekerin kullanılması mümkün değildi. Şekerini, rafine şeker yapılana kadar, büyük ihtimalle meyvelerden almıştı.
AŞURENİN TEMEL MALZEMESİ NEDİR?


Aşurenin olmazsa olmazı elbette buğdaydır. Buğdaysız aşure olmaz, olur da öyle bir şey yaparlarsa ona aşure denmez. Buğdayın haşlanırken suya verdiği kıvam, renk ve lezzet aşureyi aşure yapar. Gluten alerjiniz varsa üzgünüm, hakikaten buğdayın alternatifi yok.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü, bu sene 30 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Muharrem ayı "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur
olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü hangi güne denk geliyor merak ediliyordu. Muharrem ayı, bu sene 21 Eylül Perşembe gününe, Aşure günü ise 30 Eylül Cumartesi günü denk geliyor.
AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?


Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bu olaylar saygın hadis Kitaplarının hemen hepsinde geçmektedir.
AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?
1-Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Aşure günü oruç tutanın, bir yıl¬lık günahları affolur. [Müslim, Tir¬mizi, İ. Ahmed, Taberani]
Aşure günü oruç tutan o yıl tuta¬madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]
Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale¬fet edin. [İ .Ahmed]
Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, me¬lekler, peygamberler, şehidler ve sa-lihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu¬şur. [Şir'a]
Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

2- Sıla-i rahim yapmalı.
Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

malatya yeni, cami ile ilgili görsel sonucu

3- İlim öğrenmeli!
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla¬hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku¬malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4-  Sadaka vermek sünnettir, ibadet¬tir.
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
Bugün aşure ibadet diye aşure pi¬şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu¬gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha¬dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul¬du. (Hakim)

5- Çok selam vermeli.
Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve¬ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha¬dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa¬kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7-Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)
[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.
8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı
10 defa şu dua okunur: 
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

10- Namaz Kılınmalı
Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin¬de 2 rek'at namaz kılınır.
Sadaka vermek sünnettir, iba¬dettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre ka¬dar sadaka ve¬ren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyu¬ruldu. (Şir'a)

malatya yeni, cami ile ilgili görsel sonucu

AŞURE GÜNÜNÜ İHYA ETMENİN MÜSLAMANLAR İÇİN FAZİLETİ NELERDİR?
Aşure gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir. Nitekim Ebû Hüreyre'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Her kim o günde oruç tutarsa, kırk seneye keffâret olur (o kadar günahı da olsa silinir). Aşure gecesini ihyâ edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse, (çok kolay öleceği için) öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez.”
Hazreti Ali'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Her kim aşure gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihya ederse, Allâh-u Te‘âlâ da onu dilediğince ihyâ eder.”
Allâh-u Te‘âlâ’nın meşîeti (dilemesi) sonsuz olduğuna göre, bu geceyi ihyâ edenin iki cihanda nihâyetsiz sûrette ihyâ olacağı, âbâd olacağı, her türlü murâdına nâil olup, her korkusundan emin olacağı âşikârdır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allâh-u Te‘âlâ’nın sonsuz dilemesine havâle edilirse artık onun sınırını kim çizebilir?!
Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim âşûrâ gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihyâ ederse, sanki o kişi Allâh-u Te‘âlâ’ya semâvât ehlinin ibâdeti kadar ibâdet etmiş gibi olur.”

malatya yeni, cami ile ilgili görsel sonucu
AŞURE GÜNÜ OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR?
Şeyh Şihaübddin-i Sühreverdi (k.s)’dan nakil edilmiştir ki,
Her kim bu duayı Aşure günü 3 kere okursa ölümden bile emin olur.. Zira o sene ölümü takdir edilmiş olanlar bu duayı okuyamazlar.. ALLAH bunu ona okutmaz buyurmuştur…
Aşure Duasının Arapça Okunuşu
ELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN…VESSALETÜ VESSELAMÜ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ELAHİ VE SAHBİHİ ECMAİN…
ALLAHÜMME ENTEL BEDİYÜL GADİM….EL HAYYUL KERİM…EL HANNANÜL MENNAN…VE HEZİHİ SENETÜN TECİDETÜN ES ELÜKE FİHEL İSMETE MİNEŞŞEYTANİRRACİM….
VEL AVNA ALA HEZİHİL NEFSİL EMMARETİ BİSSÜ İ VEL İŞTİĞALE BİMA YUGARRİBÜNİ İLEYKE YA ZEL CELALİ VEL İKRAM…
Bİ RAMHMETİKE YA ERHAMER RAHİMİN…VE SALLLAHÜ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ELAHİ VE SAHBİHİ VE EHLİ BEYTİHİ ECMAİN…
AŞURE GÜNÜ DUASININ ANLAMI NEDİR?
Hamd alemlerin RAB bi olan ALLAH a mahsustur…Salatü Selam onun biricik RASÜL ü Efendimiz sav ve onun aline eshabına olsun..
Kendinden evvel hiçbir varlık olmıyan…Varlığı,hayatı,kullarına keremi,ziyade merhameti,nimetler bagışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin ALLAH ım…
İşte bu yeni yıldır ki,bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı,daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı,senden dilerim.. Ey CELAL ve İKRAM sahibi ALLAH ım….
Ey ERHAMUR RAHİMİN olan RAB bim rametinin bereketiyle duamızı kabul et…
ALLAH ın selamı hz MUHAMMED MUSTAFA (sav) ın ve onun alinin ashabının ehli beytinin üzerine olsun..

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Ali Aladağ
Etiketler: Malatya’da, Aşure, kazanları, kuruldu,, aşureler, vuruldu, ve, halka, ikram, edildi,
Yorumlar
Haber Yazılımı