Haber Detayı
16 Nisan 2020 - Perşembe 20:40
 
Malatya’da sokağa çıkma yasağı genelgesi; ayrıntılarıyla
Ali Aladağ…:Malatya Olay…: Son dakika… Sıcak haber… Malatya'da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesi...Koronavirüs nedeniyle Malatya'da artık site ve apartman bahçelerinde artık toplu oturma yasak..
Eğitim Haberi
Malatya’da sokağa çıkma yasağı genelgesi; ayrıntılarıyla

MALATYA VALİLİĞİNİN KARARI…

“İl Hıfzıssıhha Kurulu 16.04.2020 Perşembe günü Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 tarih ve 2020/42 no’lu kararının (2) numaralı başlığının (h) maddesi çerçevesinde;

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırları dâhilinde ekteki listede belirtilen işyerlerinin faaliyetlerinin devam etmesine ve çalışanlarının sokağa çıkmasına izin verilmesine,

2- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 tarih ve 2020/42 no’lu kararının (3) numaralı başlığının (ö) maddesi çerçevesinde;

İlimiz genelinde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla; tohum ekimi, sebze dikimi, bahçe bakımı ve ilaçlama faaliyetlerinde bulunacak olanların İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgelerinden herhangi birinin ibraz edilmesi ve sadece bahçe-tarlasına gidiş-geliş yapmak ve arazisinde çalışmak şartıyla dışarıya çıkmalarına izin verilmesine,

Bu kapsamda dışarıya çıkmalarına izin verilenlerin arazilerinin bulunduğu güzergâh haricinde seyahat etmelerinin ve başka alanlarda bulunmalarının yasaklanmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

VALİLİK GENEL EMRİ...

Malatya Valisi Aydın Baruş  çıkladı...Genel Emir...“Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İlimiz genelinde, 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 nci maddeleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.04.2020 tarih ve 6879 sayılı yazısı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 tarih ve 2020/42 no’lu kararına istinaden aşağıdaki ek tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrük, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezi, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),

d) Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklar (diğer ilçelerde) tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve tüm ilçelerde Kaymakamlık tarafından belirlenecek lastik tamircileri (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (doğalgaz çevrim santralleri gibi),

f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve bayileri,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

h) Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu diğer ilçelerde ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

i) Oteller ve konaklama yerleri,

j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Genel Emrin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),

j) Veteriner hekimler,

k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca izin verilenler,

p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

r) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

· Daha önceki Valilik Genel Emirleri ve İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacaktır.

· Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını temin amacıyla belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.

· Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla; tüm ilçelerde Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası veya esnaf ve sanatkârlar odası, belediyeler, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

· Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır).

· Bu Genel Emrin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (h) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (ö) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 16/04/2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.”

Malatya’da site ve apartman bahçelerinde;

Artık toplu oturma yasak...

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu konut, site ve apartman bahçelerinde vatandaşların toplu olarak bulunmasını, çocukların toplu oyun oynamasını da aldığı kararla yasakladı.

İşte o kararlar…“İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.04.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

YURT DIŞINDA GELENLERE DENETİM...

1- 14 Nisan 2020 Salı günü itibariyle yurtdışından İlimize gelip MALET yerleşkesinde bulunan Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda 14 gün süreyle gözlem ve izleme kapsamına alınan vatandaşlarımızın, İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen Özel Güvenlik Görevlilerince gözlem ve izleme şartlarına uyup uymadıklarının kontrol edilmesine ve söz konusu şartları ihlal edenlerin tespit edilmesine,

Gözlem ve izleme altına alınan kişilerin, salgının bulaşma ve yayılımını engellemek amacıyla zorunlu şartlar (sağlık vb.) haricinde bulundukları odalardan çıkmalarına izin verilmemesine,

2- Toplu konut, site ve apartman bahçeleri ile bu alanlarda bulunan kapalı/açık spor salonu, çocuk oyun alanı, kamelya vb. alanlarda apartman ve site sakinlerinin sosyal mesafe şartlarını ihlal ettiği gözlemlendiğinden salgının bulaşma ve yayılımını engellemek amacıyla belirtilen yerlerde toplu halde bulunulmasının ve oturulmasının yasaklanmasına,

Söz konusu yerlerde çocukların toplu halde oyun oynamasına izin verilmemesine, yasağa uyulmaması halinde ilgili veliler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Malatya’da takdir alan üretim;

Resim

6000 adet N95 tipi maske 60 adet cerrahi önlük...

Resim
Vali Baruş Maske Üretimi Yapılan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İncelemelerde Bulundu
Vali Aydın Baruş, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske üretimi yapan Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Resim
Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi yapan atölyeleri gezen Vali Aydın Baruş, atölyeler ve üretim ile ilgili bilgileri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve okul müdürü Ulviye Işık’tan aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan yeni maske üretim makinası ile günlük üretimi 3 katına çıkardıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Ulviye Işık günde yaklaşık 6000 adet N95 tipi maske ve yeni kurulan atölyemizde ise günlük 60 adet cerrahi önlük ürettiklerini belirttiler.

Resim
Yeşilyurt ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezlerine bağlı toplam 30 usta öğreticinin katkı sunduğu okulda üretilen sağlık ekipmanlarının Valiliğimiz koordinesinde ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlara ulaştırıldığını belirten Vali Baruş emeği geçenlere teşekkür etti.”
İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI…
İşte kurulun kararı…”İl Hıfzıssıhha Kurulu 14.04.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.
Çin’in Wuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.
Bu kapsamda;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 11.04.2020 tarih ve 2020/38 no’lu “2- İlimiz Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı(Hal)’nda esnaflar tarafından dükkanların önüne tezgahlar ve malların konulması ve bu durumun tüm uyarılara rağmen düzeltilmemesi, bunun da alışveriş yapan vatandaşlar arasında sosyal mesafe koşulunun sağlanmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği, diğer taraftan aynı mahalde bulunan Tavukçular Pazarında sağlık ve hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerlerin 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00’den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına,” kararının 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Resim
Kasaplar Pazarının içinde aynı anda 40’tan fazla müşteri bulundurulmamasına, hiçbir şekilde dükkânların önüne tezgâh konulmamasına,
Pazardaki esnaf tarafından maske ve tek kullanımlık eldiven takılması şartı ile faaliyetlerin devam ettirilmesine,
Belirtilen şartların sağlanması için giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılarak kontrol edilebilir hale getirilmesine, bunun için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri ile Kasaplar Odası Başkanlığı tarafından işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına,
Sebzeciler Pazarının içinde aynı anda 60’tan fazla müşteri bulundurulmamasına, hiçbir şekilde dükkânların önüne tezgâh konulmamasına,
Pazardaki esnaf tarafından maske takılması ve her esnafın ayrı ayrı olmak üzere dezenfektan bulundurması şartı ile faaliyetlerin devam ettirilmesine,
Belirtilen şartların sağlanması için giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılarak kontrol edilebilir hale getirilmesine, bunun için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri ile Sebzeciler Odası Başkanlığı tarafından işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına,
Söz konusu kararın 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00’den itibaren uygulanmasına, belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti halinde durumun tekrar gözden geçirilmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

KARANTİNA KALDIRILDI…

Malatya Valiliği iki Mahalle de karantinaın kaldırıldığını açıkladı…

HEKİMHAN…

Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan İlçesi Kozdere Mahallesinde Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart 2020 tarihinde alınan karantina kararı 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir.

ARAPGİR…

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir İlçesi Eğnir Mahallesinde Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan karantina uygulaması 12 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Ali Aladağ
Etiketler: Malatya’da, sokağa, çıkma, yasağı, genelgesi;, ayrıntılarıyla,
Yorumlar
Haber Yazılımı