Haber Detayı
13 Nisan 2020 - Pazartesi 21:58
 
Vali Baruş; başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha kurulundan yeni tedbir
Ali Aladağ…:Malatya Olay…: Son dakika… Sıcak haber… Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını kamuoyuna duyurdu ve ardından İŞKUR ödemelerini PTT görevlilerinin evlere yapacağını açıkladı...
Yaşam Haberi
Vali Baruş; başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha kurulundan yeni tedbir

Vali Baruş; başkanlığında toplanan;

İl Hıfzıssıhha kurulundan yeni tedbir...

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İşte o açıklama…”İl Hıfzıssıhha Kurulu 13.04.2020 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

Malatya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Dernek Başkanlığının bila tarihli dilekçesinde özetle;

Ülkemizi tehdit eden Covid-19 salgınının yayılımını engellemek esnaf, çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla “Sebze ve Meyve Toptancı Hali”nde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün süreyle satış yapılması için talepte bulunulmuş olup;

İlimiz Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan “Sebze ve Meyve Toptancı Hali”nde Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, esnaf, çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla 13.04.2020 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün süreyle satış yapılmasına izin verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

YENİ TEDBİRLER GELDİ…

İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.04.2020 Cuıma günü Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19 hastalığına yönelik olarak; sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakım kuruluşları (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) ile özel huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini koruyarak, kaliteli hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla pandemi süreci çerçevesinde;

İlimizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakım kuruluşları ile özel huzurevi, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında çalışmakta olan, bakım ve sağlık hizmeti veren personelin ikinci bir karara kadar istifa/sözleşme feshine izin verilmemesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

2- Yeşilyurt Belediye Başkanlığının 10.04.2020 tarih ve 5374 sayılı yazısında;

Olası deprem risklerine karşı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makam oluru ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen Özal (Cihadiye) Mahallesinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Meclisince yetki devrinin alınmasının gerektiği, ayrıca 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Yeşilyurt Belediyesi kadro grubunun, C-13 grubundan C-14 grubuna geçilmesi hususlarının Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiği ve bu kapsamda sosyal mesafe ve diğer sağlık tedbirlerinin alınarak 20.04.2020 tarihi saat 14.00’da Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplantı yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiş olup;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.03.2020 tarih ve 2020/13 no’lu kararındaki “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine” ve “Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde ve gerekli sağlık tedbirleri alınarak olağanüstü toplantı yapılmasına İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilebileceğine” maddeleri gereğince gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü meclis toplantısının yapılmasına izin verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

YENİ KARARLAR…

“İl Hıfzıssıhha Kurulu 09.04.2020 Perşembe günü Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda, Valiliğimizin 03.04.2020 tarih ve 2020/4 no’lu Genel Emri ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 2020/26 no’lu kararı ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde;

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına ve İlimiz sınırları içerisinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine;

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan kurulun işte yeni aldığı tedbirler..."MALATYA VALİLİĞİ-İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI-KARAR TARİHİ : 08.04.2020-KARAR NO : 2020/33

İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.04.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- Çay ocaklarında birçok kişi tarafından kullanılan malzemelerde hijyen şartlarının gerektiği şekilde sağlanamaması sebebiyle salgının yayılmasına sebep olabileceği değerlendirildiğinden İl genelinde açık olan çay ocaklarının 09.04.2020 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına,

2- Taziye ziyaretlerinin/kabullerinin, evlerde veya açık alanlarda vatandaşlarımızın yoğunluğuna ve salgının yayılmasına sebep olabileceği değerlendirildiğinden ziyaretlerin/kabullerin yapılmamasına ve bu hususun Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından taziye sahiplerine bildirilmesine,

3- 3 (üç) ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, üretim tesislerinde, fabrikalarda, otellerde, akaryakıt istasyonlarında, fırınlarda vb. yerlerde maske kullanımının zorunlu olmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

VALİ AYDIN BARUŞ AÇIKLADI…

PTT GÖREVLİLERİ GETİRECEK…

Malatya Valisi Aydın Baruş’tan önemli duyuru…

“5 Nisan 2020 tarihinden itibaren PTT tarafından yapılacak İŞKUR ödemeleri PTT görevlileri tarafından hak sahiplerinin evlerinde yapılacaktır. Lütfen PTT Şubelerine gelmeyin!”

MALATYA VALİLİĞİ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İşte alınan kararlar…”İl Hıfzıssıhha Kurulu 06.04.2020 Pazartesi günü Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla mevsimlik tarım işçileri ile hayvancılık ve arıcılık(göçerler) faaliyetleri ile uğraşan vatandaşlarımız ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla;

a) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteyner/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası mesafenin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerinin (en az 3 metre) artırılmasına,

b) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,

c) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarınca sağlık hizmetlerinin verilmesine ve devamlılığının sağlanmasına,

ç) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların Belediye Başkanlıkları tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesine,

d) Belediye Başkanlıkları tarafından; mevsimlik tarım işçilerimin konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/kullanılabilir uygun su temininin sağlanmasına, katı ve evsel atıkların bertaraf edilmesine ve çevre koşullarının denetlenmesine,

e- Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun, deterjan vb. temizlik malzemelerinin bulunmasının Belediye Başkanlıklarınca/AFAD İl Müdürlüğünce temin edilmesine,

f) AFAD İl Müdürlüğünün imkanlarından faydalanılarak, mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka wc-banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına,

g) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,

ğ) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı

tedbirlerinin alınmasına,

2- Kış aylarında konakladıkları illerden, hayvanlarını otlatmak üzere İlimize yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gelecek olan göçerlerin geçişlerine, ilgili mevzuatında belirlenen izinlerin alınması kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,

3- Arıcılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın faaliyetlerine, ilgili mevzuatında belirtilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,

4- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarının dezenfekte edilmesine ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmalarının sağlanmasına,

5- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”       

Malatya'da Yeni tedbirleri;

Vali Aydın Baruş duyurdu...

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni alınan tedbirleri kamuoyuna duyurdu:

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı YENİ TEDBİRLER …

İşte o açıklama…”İl Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2020 Cumartesi günü Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesine istinaden Valiliğimizin 03.04.2020 tarih ve 2020/4 no’lu Genel Emri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.04.2020 tarih ve 2020/26 no’lu kararıyla İlimize giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur.

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığının 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı “İlave Tedbirler” konulu Genelgesi uyarınca, seyahat izin belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

1- Giriş/çıkışına kısıtlama/yasaklama getirilen İlimizden diğer illere gitmek üzere;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

 Son 5 gün içerisinde İlimize gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettiği yerleşim yerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet yerlerine dönmek isteyen,

f) Askerlik hizmetini yerine getirmek üzere birliklerinde silah altına alınacak olan,

g) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

       h) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

       ı) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,

Kişilere, yukarıda belirtilen durumlarının varlığı halinde İlimiz merkezinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) Valiliğimiz, ilçelerde ise Kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilmesine,

2- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için;

-  İçişleri Bakanlığına ait Alo 199,

-  İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi,

- Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızdaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, usullerinin geçerli olmasına,

3- Seyahat izin belgelerinin İlimizden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenmesine,

4- Seyahat izin belgelerinin, tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olmasına,

5- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valiliğimiz tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

6- Seyahat izin belgelerinin; özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilmesine,

7- İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesinin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber, kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişilerin seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00’den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08;00’e kadar yapabilmelerine,

8- İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgelerinin; İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında İlimizden giriş/çıkışları için de geçerli olmasına,

9- İlimizde ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle Elazığ-Baskil İlçesinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle çiftçi belgesini ibraz edenlerin, Valiliğimiz “Seyahat İzin Kurulu”ndan seyahat izin belgesi alma şartıyla özel araçlarıyla ve sadece Battalgazi-Baskil feribotuyla çıkışlarına izin verilmesine,

10- Diğer illerden seyahat izin belgesi almak şartıyla İlimizden özel araçları ile transit geçiş yapmak isteyenlere izin verilmesine,

11- Özel sektörde faaliyet gösteren fabrika, ticarethane ve diğer işyerlerinde çalışan ve sağlık kuruluşlarınca Koronavirüs tanısı konulan hastalarla temaslı olanların aile hekimliklerinden/sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almaları halinde hastalık izinli sayılarak işyerlerine alınmamasına,

12- 18-20 yaş grubunda olup gıda ve sağlık sektörleri ile huzurevi ve bakım evlerinde çalışanların, sadece işyerlerine gidiş-geliş ve işyerinde bulunmak amacıyla sokağa çıkmalarına izin verilmesine,

13- Ticari işyerlerinde, üretim tesislerinde, fabrikalarda, otellerde, akaryakıt istasyonlarında, fırınlarda vb. iş yerlerinde çalışan personel ve müşterilerin el hijyeninin sağlanması için el dezenfektanı bulundurulmasının mecburi olmasına,

14- Toplu alışveriş yapılan yerlerde (market, pazaryeri vb.) hijyen amaçlı kullanılan eldiven, maske vb. malzemelerin atılması için üzeri kapaklı ve ayaktan basmalı kutular bulundurulmasına ve bu kutuların kullanım amacını gösteren uyarı yazılarının asılmasına,

15- Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı etkileyecek şekilde kesintiye uğraması, yaşanmakta olan salgının yayılımının önlenmesi ve olumsuz etkilenmenin en az seviyeye indirilmesi amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe ulaşılması, geçtiğimiz sürecin hassasiyeti ve enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü için sağlık birimlerince yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarından ihtiyaç duyulması halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri emrine personel görevlendirilmesine,

16- 04.04.2020 tarih ve 2020/27 no’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptal edilmesine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI…
“İlimiz genelinde, Bugün saat 24.00’ten itibaren, Doğum tarihi 01.01.2000 ve sonrası olanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
MASKE ZORUNLU…
Vatandaşlarımız, il merkezi ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine koruyucu maske ile girebileceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.
MALATYA’YA GİRİŞ-ÇIKIŞ DURDURULDU…
İlimiz sınırlarından her türlü araç (toplu ulaşım, özel araç, feribot) ile veya yaya olarak giriş ve çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’ten itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.”
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı …
İşte o açıklama…”İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.04.2020 Cuma günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; İlimiz için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- İlimiz sınırlarından kara, hava ve su yolu ile (toplu ulaşım aracı, feribot, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’dan itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına,
2- İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olmakla birlikte aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilmesine,
a) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarının; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilmesine,
Yukarıda belirtilen amaçlarla İlimize giriş yapanların, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İlimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilmesine, bu şekilde İlimize giriş yapan ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmasına ve temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarına,
b) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcılarının İlimiz sınırları dâhilinde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmasına izin verilmemesine,
c) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçlarının; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile İlimize giriş/çıkış yapabilmesine,
d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda İlimize giriş/çıkışlarının; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgelerin ibraz edilmesi şartı ile yapılmasına,
e) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilmesine,
3- İlimiz genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına,
4- İl merkezi ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girmesine,
Maske takma zorunluluğunun pazarlardaki satıcılar için de geçerli olmasına,
5- İl merkezi ve ilçelerimizde meydanlarda, sokak ve caddelerde; vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine,
Yan yana yürüyen vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerinin sağlanmasına,
Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”
Valilik Genel Emri…
İşte o açıklama…”Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısında da; gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiğinin değerlendirildiği belirtilmektedir. 
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri çerçevesinde Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.04.2020 tarihli ve 26 sayılı kararıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
1- İlimiz sınırlarından kara, hava ve su yolu ile (toplu ulaşım aracı, feribot, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’dan itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.
2- İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır.
3- İlimizde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.
a) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla İlimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İlimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde İlimize giriş yapan ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
b) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları İlimiz sınırları dâhilinde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır
c) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile İlimize giriş/çıkış yapabileceklerdir.
d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda İlimize giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
e) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
f) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Vali başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulu” nun önerileri doğrultusunda İlimizin özel durumu göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.
4- İlimiz genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.
5- İl merkezi ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile girebileceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.
6- İl merkezi ve ilçelerimizde meydanlarda, sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.
Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin tedbirler ilgili kurum ve belediyeler ile kamu görevlileri tarafından ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyetlere neden olunmayacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası ve aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;.
Gereğini önemle rica ederim.”

 

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Ali Aladağ
Etiketler: Vali, Baruş;, başkanlığında, toplanan, İl, Hıfzıssıhha, kurulundan, yeni, tedbir,
Yorumlar
Haber Yazılımı