Haber Detayı
11 Temmuz 2016 - Pazartesi 13:11
 
Türkmenler düğünde ses verdi; Özümüz bir dilimiz bir sözümüz bir
Ali Aladağ...:Malatya Olay...: Türkmenler Otağ'da düğün kurdu...Türk örf-adet-gelenek ve göreneklerinin harfiyen uygulandığı düğünde verilen ses... "Özümüz bir, sözümüz bir, dilimiz bir, dinimiz bir kitabımız bir.Acımız bir sevincimiz bir...tasamız bir, kederimiz bir...Öz be öz...Kardeşiz..."
Kültür Haberi


BÖYLE OLUR TÜRKMEN DÜĞÜNÜ...

Suriye'li Türkmenlerin böyle olur düğünü...Türk gelenek ve görenekleri ile töresi düğünde baştan sona uygulandı...

Allah'ın emri ile kız istendi...Ardından otoğda düğün dermek kuruldu...Suriye Humus Türkmenlerinden Ali için amcasının kızı istendi. Örf-adet gelenek-görenek uygulandı.

Önce kız istendi...Söz-Nişan-Kına düğün baştan sona uygulandı.Eş-dost akrabalar toplandı.Ay-Yılddızlı Bayrak altında Kuran ve dualar okundu.Düğün yapıldı.

SIRIYA TÜRKMENLERİ’NDE DÜĞÜN GELENEĞİ
GELİN İSTEMEK
Resmi bir biçimde oğlanın ailesinin yaşlı ve müteber akrabaları ile birlikte kızı istemeye giderlermiş,bu sırada kız tarafından yine yaşlı ve müteber kişiler babası tarafından çağırılırmış, bir araya gelince iki taraf, kızın babası konuklara (hoş geldiniz) diyerek oturacakları yeri belirtir, bu konuya ilgili konuşmayı (biz senin yanına geldik Allahu- tala'nın izni péxamber efendimizin kavliyle falan ğızını bizim falan oğlumuza istiyerik ne dérsin) diyerek oğlanın babası konuyu açmış olur, kızın babası tam olarak gönlü var ise oturanlara (kereminizden ğızdan şorlaşım da sizlere cavabı vérrim) baba oturanları diğer akrabalarına bırakır da kızının görüşünü almaya gider, kızına (falan adam falan oğluna seni istemeye gelmiş.. ne dérsin ğızım) kız babasına (Vallah ya buba sen bilirsin sen ne dérsen ben dédigin kimiyim) bu da kızın kabul ettiğini ifade eder, bu sırada baba kalkıp konuklarına (Allah vérmişse ben de vérdim) diyerek oturanlardan birisi (El-fatiha) çağırarak El-fatiha suresini okurlar, bundan sonra başlığı (ğalın)ı ayarlamak için oğlanın babası (nağadar ğalın istiyersiniz) kızın babası (bu ğadar.. bu ğadar) oğlanın babası (falandan ötrü bunça éndirin) kızın babası (tamam béle olsun) oğlanın babası (falan için bunça da kesin) kızın babası (tamam bu ğadar oldu) öylesine başlık (ğalın) büyük rakamlardan değmez bir rakama düşer, tekrar Fatihe’yi okuduktan sonra düğünün ne zaman olacağını açıklamakta bulunurlarmış.


Bu munasebetle damat tarafından kuzu ve koçlar kesilir, yemek yapıp (zılğıt) ların sesleriyle davetlilere ikram edilir.
Derhal kızın dişi akraba ve arkadaşları zılğıt çalarak bir şenlik başlatırlar. nitekim oğlanın arkadaş ve yoldaşları içerden oğlanı alarak dışarda halay ve düğün kururlar.

DÜĞÜN TÖRELERİ,
HAZIRLIK:
Düğünden bir kaç gün önce (7 – 5 gün arası) bütün Türkmen köylerine davetçiler gönderilir ve o köylülere o evde düğün olcağını bidirirler.
Düğünün ilanını yapmak için (güvegi) damadın evine Allah, Muhammed kelimeleriyle süslü ak bayrak dikilir, gelinin evine ise al bayrak dikilir.

KINA GECESİ:Düğünün öncesi gece kına /ğına/ gecesidir, Gelinin ahbapları evinde toplanıp türkü söylenerek kına yakarlar.

YEMEK
Genelde düğünler Cuma günleri olur, sabah erkenden damadın evindeki davetlileri karşılayabilmek için gerekli hazırlıklar yapılır.
Gelen davetlilerin tarafından genelde en az bir baş koyun düğün evine armağan edilir.
Cuma namazından sonra ve gelin damatgile ulaşır ulaşmaz koyunlar kesilir (30 – 40 baş bazen), sıkça etle süslü üzerine tere yağı dökülen pirinç ve bulgur bilavı, tere yağıyla zengin yoğurt çorbası düğünü hazır olanlara ikram edilir, bu tür yemeğe (Dügün aşı) denir.

OYUNLAR
BAYRAK KAÇIRMASI:Gelinle beraber gelen bayrak damadın evinin üstünde dikildikten sonra bayrağı alıp köyü dolaşarak tekrar yerine kim getirebilir diye gençler iddiaya geçerler, ben o işi yaparım diyen genç hemen o bayrağı alıp atına atlanıp koşar, Gençler arkadaşının başarmaması için ellerinden gelen engelleri yaparlar, sonunda başardıysa tekrar bayrağı damadın evine diker ve köyün yiğitlerinden biri sayılır.

GÜREŞMEK (Güleşmek):Düğünü hazır olan ergenler yiğitliklerini göstermek için birbirleriyle Anadaolu’daki bildiğimiz güreşme usulüne göre güreşirler, bu oyuna Golan Türkmenleri dilinde (Güleşme) denir.

AT YARIŞI:Düğünün münasebetiyle köyün harmanında atlılar toplanıp yarışırlar.

GELİN GETİRMESİ,Gelini babası evinden damadın evine getirmesi için bir kervan hazırlanır.
Bu kervanın temeli üç-dört tane devedir, her deveye iki hatun oturur, kervanın etrafında olan atlılarla /bekçiler/ birlikte türkü söleyerek gelin getirtilir, köyden köye yürüme esnasında damadın köyünden olan bir kaç atlı gelinin önündeki oturan kadının önüne asılan bayrağı /bayrak üzerine kırmızı veya gök rengi ile kelime-i şehadet yazılmıştır/ kapmaya çalışırlar bu sırada kervanın çevresindeki bulunan bekçiler bayrağın alınmaması için elinden geleni yaparlar, bayrak alınabilirse kervan bekçileri bayrağı geri almak üzere alanın peşine düşerler, geri alabilirlerse bekçilere damat ailesi tarafından bir koç ikram edilir nitekim iade edilemezse damadın atlıları bayrağı damadın evinin üzerine dikerek ikrama hazır olan koçları alırlar, gelin kervanı damadın evine ulaşır ulaşmaz yemekleri hazırlamaya başlarlar, bu sırada gelin, yolculuktan dolayı kaynaklanan yorgunluğu gidermek için damadın bir komşusu veya gelinin bir akrabası gilde yemekler hazır olana kadar dinlenebilir, dinlendiği sırada köyün kızları bazıları yemek hazırlığında bulunup bazıları da gelinin ihtiyaçlarını karşılarlar.
Yemekten sonra halay ve oyunlar akşama kadar devam eder. Köylülerin kaldığı yerlerden uzaklanıp gelin için kamıştan tavansız bir oda yapılır bu odaya (ğaçakevi) denir.


Yedi gün süren (ğaçak) odası akşamları bu odada (ğaçak'ta) kalıp gündüz (gerdek) gelin odasında kalırlar.

Siriya Türkmenleri manilerinden seçmelerTabbılmı çala çala
Çıktım bir hüce dala,Ya yıkıllım ya o'llüm,Ya bu sevdigmi allım

Aya baktım ay bayaz, Ğıza baktım ğız bayaz,Cébe baktım para az, Dédim bu ğız yaramaz

Ağaçlar kölgelendi, Gözeller sürmelendi, Her gözelden bir öpüş. Yüregim tézzelendi

DR.MUKHTAR FATIH MOHAMED SURIYE TURKMENLERI INSANPERWER BIRLESIGI VATAN  SURIYE HALEP

(Not...:Suriyeli Türkmenler'de adet. Gelinin ismi haberde yer almaz. Damatın ismini sadece yazdık) Oğuz Boyları Kardeşlik Dernek Başkanı Murat Ali Tutar, Ali Faris 2. Başkan (Suriyeli Türkmen ve Malatya İnönü Üniversitesinde öğrenci) düğünde yer aldı.Suriyeli Türkmenler Malatya AFAD Müdürü Hamza Demiralp, MABEK yöneticilerine de düğün nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

TÜRKMENLER ALİ ALADAĞ'A NE DEDİ?

Düğüne katılıp mutluluğa ortak olup Türkmenlerle'de görüştük...Suriye’deki Türkmen varlığının haritadan silinmek istendiğini söyleyen Suriye Türkmenleri kendi topraklarında varoluş mücadelesi sürdüğünü ifade ettiler ve şöyle konuştular:

Halep’in güvenliği Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliğidir. Bayırbucak’ın güvenliği Hatay’ın güvenliğidir.

Güvenli bölgede ısrar ederken bugün yaşananları öngörmüştük. Halep gibi, hep dile getirdiğimiz gibi asıl hedef Türkiye’dir. Asıl hedef Türkmenlerdir. Halep’e düşen bombalarla Kilis’i hedef alan bombalar da aynı kirli oyunun parçasıdır.

Halep’in DAEŞ teröründen temizlenip yeniden Türkmen vasfı kazanması Suriye Türkmenleri kadar, Türkiye’nin güvenliği için de elzemdir. Türkiye’nin güney sınırı boyunca uzanan Suriye Türkmen bölgelerinin varlığını koruması ve güçlenmesi Türkiye’nin güvenliğinin garantisidir. "

SURİYE TÜRKMENLER...

Oğuz boyları akıncıları Suriye’de 7. yüzyıldan itibaren görünmeye başlamış, 10.ve 11. yüzyıllarda bu bölgeye yoğun göçler gerçekleşmiştir. Tolunoğulları ile başlayan Türklerin yerleşimi 11. yüzyılda Selçukluların bölgeye gelmesi ile devam etti. 1078 yılındaSuriye Selçuklu Devleti kuruldu. Suriye’deki Türk boyları, 1096 yılında Haçlı seferleri başladığında Selahattin Eyyubi komutasındaki Müslümanlarla birleşerek Haçlılara karşı bölgeyi savundular.[4] 1243 yılında Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilen Türk boyları da Halep bölgesine yerleştiler. 1260’tan itibaren Suriye’ye idari ve askeri gücü Türkler’den oluşan Memluk Devleti hakim oldu.

Yavuz Sultan Selim, 1516 yılında Mercidabık’ta Memluklular’ı yenmesi ile Suriye topraklarında Osmanlı yönetimi başladı. Bölge 1918 yılına kadar kesintisiz olarak 402 yıl boyunca Türklerin hakimiyeti altında kaldı. Suriyeli Türkmenler Osmanlı kayıtlarında “Halep Türkmenleri” olarak yer aldı. Halep Türkmenleri has (padişah hassı) reayası idi ve bu statü onlara görece bir serbestlik sağlıyordu. Çoğu konar-göçer gruplar halinde yaşıyorlardı; kışları Halep civarında, yazlarını ise Sivas’a kadar uzanan Anadolu yaylalarında geçirirlerdi.

Osmanlılar I. Dünya Savaşı’ndan sonra bölgeden çekildi. 25-26 Ekim 1918 gecesinde Halep’i terk edip kuzeye çekilen orduların sonuncusu 7. Ordu idi ve başında Mustafa Kemalbulunuyordu. Ordunun çekilmesi ile Suriye tarafında kalmış olan Türkler, Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetleri kurarak mücadeleye başlamışlardır. Suriye ve Filistin Kuvva-yı Milliye-i Osmaniye adıyla örgütlenen bölgedeki direnişin reisi “Özdemir” takma ismini kullanan Ali Şefik Bey’dir.Kurtuluş Savaşı boyunca bölgedeki Türkmen direnişinin temel hedefi Türkiye’ye katılmaktı. Şubat 1919 tarihinden 22 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması’na kadar bölgede Fransızlara karşı sayısız çatışma ve taarruz yaşanmış, bu çatışmalarda çok sayıda işgal askeri öldürülmüş veya esir alınmıştır.

Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’nın 7. maddesi ile Suriye Türkmenleri konusunda Türkiye’ye garantörlük verildi. 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan Lozan Konferansı’nda Suriye sınırı neredeyse hiç konu edilmeden kabul edildi. 31 Ocak 1923 tarihinde Suriye ile sınırlar belirlenirken, Ekim 1921 tarihindeki Türk Fransız anlaşması temel esas olarak alınmıştı. Türkiye topraklarında kalmak isteyen köylerin isyanı olduysa da amaçlarına ulaşamadılar.

Osmanlı döneminde hac yolunu korumak üzere Suriye’ye yerleştirilen Türkler,

Günümüzde ağırlıklı olarak ŞamLazkiyeHamaHumusHalep ve Rakka kentlerinde ve köylerinde bulunmaktadırlar. Şam bölgesinde yaşayanlara Şam Türkmeni denirken, Halep ve Rakka bölgesindekilere Halep veya Culap Türkmeni, Lazkiye Türkmenlerine Bayır-Bucak Türkmeni denmektedir.(alıntı)

 

Kaynak: Editör: Ali Aladağ
 
Etiketler: Türkmenler, düğünde, ses, verdi;, Özümüz, bir, dilimiz, bir, sözümüz, bir, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Alıntı Yazarlar
Malatya Olay Gazetesi
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
75
0
7
3
24
34
2
Fenerbahçe
72
0
4
9
21
34
3
Medipol Başakşehir
72
0
6
6
22
34
4
Beşiktaş
71
0
5
8
21
34
5
Trabzonspor
55
0
9
10
15
34
6
Göztepe
49
0
11
10
13
34
7
Demir Grup Sivasspor
49
0
13
7
14
34
8
Kasımpaşa
46
0
14
7
13
34
9
Kayserispor
44
0
14
8
12
34
10
Evkur Yeni Malatyaspor
43
0
13
10
11
34
11
Teleset Mob. Akhisarspor
42
0
14
9
11
34
12
Aytemiz Alanyaspor
40
0
16
7
11
34
13
Bursaspor
39
0
17
6
11
34
14
Antalyaspor
38
0
16
8
10
34
15
Atiker Konyaspor
36
0
16
9
9
34
16
Osmanlıspor FK
33
0
17
9
8
34
17
Gençlerbirliği
33
0
17
9
8
34
18
Kardemir Karabükspor
12
0
28
3
3
34
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv