Yazı Detayı
16 Temmuz 2015 - Perşembe 17:58
 
Nam-ı değer Fetih Ahmet Baba...
Murat Gümüş
muratgunus4444@hotmail.com
 
 
FATİH AHMET BABA...EVİYANIN BÜYÜKLERİNDEN.
Harput'tan Karataş ve Serince köyleri istikametine giden yolun birinci kilometresinden sonra sola ayrılan yoldan beşyüz metre gidil­diğinde, Fetih Ahmet Baba türbesine ulaşırsınız. Bu değerli zat, sulak, çevresi bağlık ve bahçelik bir derenin yamacında mütevazı bir türbede yatmaktadır. Türbenin çevresi ağaçlık ve serin bir yerdir. Fatih Ahmet Baba türbesinin hemen yanında bir çeşme vardır. Türbenin elek­triği mevcuttur.
Dış görünüşü itibariyle dikdörtgen plânlı olan bu türbe iki bölümden meydana gelir. Makam ve mescid bölümü birbirine bitişik olup, her iki bölüme de kuzey cephesinden açılan iki ayrı kapıdan girilir.
Makam bölümünün iç mekânı altıgen plânlıdır. Giriş kapısının ön kısmında üstü ve yanları kapalı olan küçük bir sahanlık vardır. Makam bölümüne açılan giriş kapısı yaklaşık bir metre yüksekliğinde, 75 cm genişliğindedir. Burasının daha önceden üst katının da olduğu rivayet edilmektedir.
Türbenin dışa açılan penceresi yoktur. Bitişiğinde bulunan mescid bölümüne kemerli bir kapıdan girilir. Fa­tih Ahmet Baba Türbesi daha önceleri harap bir halde iken sonradan onarılarak şimdiki haline sokulmuştur. Türbenin giriş bölümündeki du­varına bu zat hakkında İshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollarında" kitabından alınma bilgiler yazılmıştır. Türbe çevresinde akarsuyun ve çınar ağaçlarının bulunması buraya gelen ziyaretçilerin piknik yapma­larına da imkân vermektedir. FATİH AHMET BABA KİMDİR? Halk arasında "Fet Ahmet Baba" ya da, "Fethi Ahmet Baba" gibi isimlerle anılır. Burası senelerden beri halkın önem verdiği Harputtaki ziyaretgâhlardan birisidir. Peygamber neslinden olduğu iddia edilir! Fatih Ahmet Baba Miladi 1220 yılında türkistan'ın "Belh”şehrinde doğmuştur. İshak Sunguroğlu'na göre "Perevat" yahut "Parbat" şehrindeŞeyh Ali al-Remeytani Hazretleri’ne inti­sap etmiş, ismi Ahmet, tarikatı“Hecegan”dır. Mezhebi Hanefi olup, Ebu Hanefî'nin hizmetinde bulunmuş, İlhanlılar döneminde Miladi 1313 yılında burada şehid düşmüştür. Aynı yerin sağ tarafında on arka­daşı da onunla birlikte yaralanarak şehid düşmüşlerdir. Türbedeki bilgi yazısında, "96 yaşındaydı" ifadesi İshak Suögaroğlu'nun "Harput Yollarında" adlı eserinden alınarak yazılmıştır. Sunguroğlu, kitabındaki açıklamasında; "İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kütüphanesinde bulunan Tevliyetname’de zikrolunur ki; Erzurum ve havalisi Tebriz'e merbut (bağli) iken, ol zamanın hükümdarı (Aras’ın) bir kısmını Halil Divani'nin türbesine vakfetmiş imiş. Bu vakıfname’de Halil Diva­ni Hazretleri'nin Evlad-i Resulden olduğu ve silsilesi tamamen yazılı bulunduğu gibi, mensup bulunduğu şeyhi deFatih Ahmet Herberdi'dir.” der.
Fatih Ahmet Baba hakkında ki bir başka rivayet de şöyle: Sivas dolaylarında oturan bir zat, bir süre Fatih Ahmet Baba'yı rüyasında görmeye başlar. Fatih Ahmet Baba ona cesedinin Harput'ta olduğunu, zamanla üzerinin dere yatağından gelen kum ve toprakla dol­duğunu, şimdi dere yatağından gelen suyun kendisini rahatsız ettiğini, mutlaka buradan çıkarılması gerektiğini ikaz edip duruyormuş. Bu Si­vaslı vatandaş bir gün dayanamayarak Sivas'tan kalkıp Harput'a gelmiş. Rüyasında gördüğü yeri kısa zamanda bularak durumu bazı Harputlulara anlatmış. Konu ile ilgilenenler bu Sivaslının gösterdiği yeri kazınca Fatih Ahmet Baba'nın çürümemiş cesediyle karşılaşmışlar. Bu olay üzerine dere yatağında bulunan bu ceset buradan alınarak bi­raz yukarıdaki şimdiki yerine defnedilmiştir.
Daha sonra da bu mezarın üzerine bir türbe yapılarak burası ziyaretgah haline getirilmiştir. Fatih Ahmet Baba hakkında bazı kişiler çeşitli iddialar ileri sürerler, O’nun Anadolu'nun fethi sırasında burada şehit düştüğü görüşü en kuvvetli ihtimaldir. "Feta"kelimesi Arapça da; genç, yiğit, mert, kahraman, cesur manasına gelir. Kur'an ve Hadislerde ise övücü vasıflar olarak kullanılmıştır. Bu kelimeyi “Fatih” olarak düşünüp, bir yeri fetheden, alan kişi şeklindeki sıfatlandırılması bize göre daha makul ve mantıklı gel­mekledir.
Burada ki gayemiz; hemen yanı başımızda ki Elazığ'a gidip harput kalesine çıkıp ordan boş dönmeyip nam-ı değer evliyanın büyüklerinden Feth Ahmet Babaya da uğrayıp bir Fatih'a okuyup manevi hediyelerle dönmenize sebebiyet vermekti.
Gayemiz bu.
Tüm okurlarıma saygılarımı hürmetlerimi sunarım.
Gelecek yazımda yine çok istifade edeceğiniz bir isimde buluşacağız.
Sevgilerimle
 
Etiketler: FATİH, AHMET, BABA
Yorumlar
Haber Yazılımı