Bilgin Akbal Toplumsal Maliyet...
Yazı Detayı
01 Ekim 2014 - Çarşamba 15:50
 
Toplumsal Maliyet...
Bilgin Akbal
bilginakbal@hotmail.com
 
 

Linyit rezervlerimizin % 46‘sını oluşturan Afşin-Elbistan Linyit Havzasında üretilebilecek 4,3 milyar tona yakın linyit bulunmakta ve bu miktarla toplam 9450 MW gücünde termik santrallere karşılık gelmektedir.

2007 yılında EÜAŞ tarafından Afşin ilçesindeki Çöllolar bölgesinde yer alan kömür sahasından kömürün çıkarılıp Afşin’deki Elektrik Üretim B santralına taşınması işi 25 yıllığına özel işletmeye verilmiş. Yüzey toprağının hemen altında yer alan kömür üzerindeki toprak alındıktan sonra, iş makineleriyle kömür kırılarak taşıyıcı bantlara yüklenmekte ve bu taşıyıcı bantlar üzerinden elektrik üretim santraline ulaştırılmaktayken 6 Şubat 2011 tarihlerinde meydana gelen toprak kaymasının sonucu 1 işçi yaşamını yitirmişti. 10 Şubat 2011 İkinci toprak kayması sonucu da 10 işçi kayan toprağın altında kalmış 1 işçinin cenazesi çıkarılmış, 9 kişiye ise hala ulaşılamamıştır. 6 Şubat 2011 yılından beri bu kömür sahası kapalı durmaktadır.

Diğer taraftan Soma da ise kömür yer altına inilerek çıkarılmaktadır. Buradan elde edilen kömür Afşin’e göre çok daha zahmetli ve bir çok riskleri de birlikte taşımaktadır.

Soma’da 301 madencini hayatını kaybettiği olaydan sonra Meclis tarafından yaşanan riskleri en aza indirmek için yapılan yasa ile de üretim maliyetleri artmış oldu. Maden Sektöründe yer alan firmalar yasa ile gelen ek maliyetler sonucu oluşacak fiyatlarla rekabetçi olamayacaklarını belirterek ocakları kapatarak çalışanlarının iş akitlerini fesh etmiştir. 

Yurt dışında kömür kullanılmasının azalması sonucu dış piyasalarda bizim maliyetlerimizin çok altında kömür bulunabilmektedir. 1900 yılların başında dünya birincil enerji %60 civarı ile kömürken bu oran 2000 yılında %25’lerin altına düşmüştür.

Maalesef ülkemizde insanı merkezine almayan, bilimsel ve teknolojik altyapıdan uzak, eğitimli işgücü, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yeterince almayan işletmelerin maksimum üretim ve kâra odaklanmış maliyet hesapları yapılmaktadır. Çevreye ve canlılara verdiği olumsuz etkiler de göz önüne alındığında bu hesap çok değişmektedir.  

 

Üretim dışı maliyetleri olarak görülen bu maliyetler de hesaba katıldığında toplam maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu üretim dışı maliyetleri 3 grupta inceleyebiliriz.

1)    Devletin yüklendiği gizli maliyetler (sübvansiyonlar v.s.)

2)    CO2 yayılımına bağlı küresel ısınma maliyetleri (seller, su baskınları, kasırgalar gibi beklenmedik doğa olaylarına bağlı hasarlar, tarım ve ormancılıkta yaşanan zararlar)

3)    CO2 dışındaki maddelerin sağlığa ve çevreye verdiği zararların maliyeti (asit yağmurlarından kaynaklanan zarar, hastaneye yatma ve üretkenlik kaybı gibi sağlık sorunlarına bağlı giderler)

Kömürün yakıt döngüsü içinde 200 den fazla etkisi bulunmaktadır. Öncelikli etkilerine bakıldığında

·         Atmosfer kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri

·         Mesleki ve İnsan kazaları

·         Atmosferik kirliliğinin malzemeler üzerindeki etkileri

·         Atmosferik kirliliğinin bitkileri üzerindeki etkileri

·         Atmosfer kirliliğinin ormanlar üzerindeki etkileri

·         Atmosfer kirliliğinin tatlı su üzerindeki etkileri

·         Atmosfer kirliliğinin yönetilmeyen ekosistemler üzerindeki etkileri

·         Küresel ısınmanın etkileri

·         Gürültü etkisi

·         Kömür madenciliği yeraltı ve yüzey suyu kalitesi üzerindeki etkileri

·         Kömür madenciliği bina ve inşaata etkileri

Gelişmiş toplumlarda yatırımların maliyetlerinin hesaplanmasında tesislerin kuruluşundan başlayarak yapılan tüm yatırımlar, çalışma süresindeki işletme giderlerine ve tesis ömrünü tamamladığından kurulu bulunan alanın temizlenmesi (atıkların bertaraf edilmesini) sürecini de kapsayan harcamalara ilave olarak da tesislerin çevre ve insan sağlığına etkileri sonucu çıkacak (üretim dışı) maliyetlerde hesaba katılarak maliyetler hesaplanmaktadır.

ABD de yapılan hesaplamada “Yeni bir kömür santralinde üretilen enerjinin fiyatı (3,5 - 4 sent/kWs) iken sağlık ve çevre maliyetleri katılarak yapılan hesaplamada termik santrallerde kömürden elektrik üretiminin toplam maliyeti 5,5 - 8,3 sent/kWs’e çıkmaktadır.”  Rüzgar Santralından enerji üretimi ise 3,5 – 4 sent/kWs dır.

Türkiye’nin enerji ithalatı 2013 yılında (Bu toplam ithalatımızın %25 civarında) 60 Milyar Dolardı. Ülkemizde kamunun sağlık giderleri ise 60 Milyar Dolar olup, 2023 yılı hedeflerinde sağlık giderlerinin 160 Milyar Dolar olacağı öngörülmektedir. Kişi başı 800 Dolar olan sağlık harcaması 2023 yılında yaklaşık 2.000 Dolar civarında olacağı öngörülmektedir.

Bu bana Meslek Lisesi Elektrik Bölümündeki Hocamızın “Bir fabrikada bakım teknisyeni oturuyorsa o işletme çok iyi çalışıyor demektir. Bu da bakım teknisyeni görevi çok iyi yapıyor demektir. Eğer bakım teknisyeni üretim sırasında fabrika da kir pas için çalışıp makineleri tamir ediyorsa o teknisyen görevini iyi yapmamış, yani makinelerin bakımlarını zamanında iyi yapmamış, arızaların büyümesini ve daha büyük hasar meydana gelmesini beklemiştir.” dediği sözlerini hatırlattı.

Sağlık harcamalarının azaltılmasında; doğru yatırım teknolojilerinin kullanılması ve koruyucu sağlık hizmetleri çok büyük önem taşımaktadır. Hedefimiz sağlıklı toplum yaratmak olmalıdır. Dünyanın en büyük kanser hastanelerini yapmak değil.  

Enerji Bakanımız “Doğalgazın yerine nükleeri koymayı düşünüyoruz. Hal böyle olunca Akdeniz'de Akkuyu'da ve Karadeniz'de Sinop'ta kuracağımız nükleer santrallerin üreteceği elektriği doğalgazla ikame edebilmek için bugünkü parayla 7,2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı yapmamız gerekiyor. Ama nükleer santralden ürettiğimiz elektriği doğalgazın yerine koyarsak o zaman bu kadar ithalatı yapmamış olacağız.” beyanat vermiş.

Sayın Bakanımıza sormak lazım bu hesabına

1-    Üretim dışı maliyetleri katmış mıdır?

2-    Allah göstermesin 2011 yılında Japonya’nın Fukuşima Nükleer Santralındaki facianın maliyetleri konusunu da göz önüne almış mıdır?

3-    İstanbul Küçükçekmece de yer alan 1 MW ve 5 MW kapasiteli 2 Nükleer Santral binasının güçlendirilmesinin yapılabilmesi için 1996 yılından bu yana kapatılmış olarak durmaktadır. Bu konuda ne tür çözümler üzerinde çalışmaktadırlar?

Bilgin Akbal

 
Etiketler: Toplumsal, Maliyet
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Ekim 2021
Arslantepe’den Yenikapı’ya Malatya Tanıtım Günlerinden yansımalar
06 Ekim 2021
Vicdani ve Hukuki Duruş…Adaletin İzinde Seyfi Oktay
11 Mayıs 2021
Bilgin Akbal'ın kaleminden; Malatya Eğitim Vakfı’nın Beyaz Zambakları
17 Nisan 2021
Özal'ın prensi Bilgin Akbal yazdı; Turgut Özal’ın Demokrasi Yaklaşımı…
04 Mart 2021
Bilgin Akbal Yazdı; Önce Vatan (Güvenlik Sorunumuz)
13 Aralık 2020
Bilgin Akbal...“Enerji piyasası düzenleme kurumu” dağıttı
10 Temmuz 2020
Yoksunluğu 1980’li Yıllarda Turgut ÖZAL’la Yendik; Yoksulluğu Bitirecek Gelecek mi?
07 Mayıs 2020
İklim Ekonomisi ve Yerel Yönetimler...
28 Nisan 2020
Türkiye’de Ekonomik Bilim Kuruluda Olmalı…
01 Nisan 2020
Küresel Salgın, Belirsizlik -Riskler; Can derdine düştük ve MTÜ
16 Şubat 2020
Bilgin Akbal Yazdı; Mavi Vatanla Gelen “DENİZCİ BABA”
17 Eylül 2019
Hocamız, Belediye Başkanımız
30 Ağustos 2019
Özal'ın prensi Bilgin Akbal yazdı; Doğu Akdeniz Jeopolitiği - Mavi Vatan
27 Nisan 2019
Bilgin Akbal’ın kaleminden; Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Borçları
19 Nisan 2019
Turgut Özal ve Dört Eğilim
27 Ekim 2018
DAR GELİRLİ TÜKETİCİLER İÇİN BU KIŞ SOĞUK GEÇMESİN….
19 Ekim 2018
Dövize Ne Oluyor ?...
25 Eylül 2018
Türk hekimleri neden iyileştirdikleri hastalarını taburcu eder?
21 Ağustos 2018
Kim olabilir diye merak ettiniz haklı olarak; evet işte o lider
04 Ağustos 2017
Otopark Sorunu ve Dijitalleşme...
22 Haziran 2017
Acıbadem Üniversitesi Mezuniyet Töreni...
20 Ocak 2017
İki Kere İki Kaç Eder?...
23 Aralık 2016
Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Küresel Isınma...
21 Kasım 2016
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ...
02 Ekim 2016
Doğalgaz’daki İndirim %35 Seviyesinde Olmalı...
20 Haziran 2016
Rektörlük Seçimleri...Dünyadaki İlk 5 Üniversite ve Ülkemizdeki Üniversiteler
28 Mayıs 2016
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Olağanüstü Kurultayı Temmuz'da ...
20 Mayıs 2016
Erken seçime doğru...34 yılda 18 kere Yenilenmiş Anayasa’ya sahibiz...
19 Mayıs 2016
Erken Seçime Doğru?...
09 Nisan 2016
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Yapısı Değiştirilmeli...
05 Mart 2016
Özelleştirme Sonrası Elektrik Fiyatları Nereye Koşuyor…..
24 Ocak 2016
Akademisyenlerin Barış Bildirisi...
12 Aralık 2015
Siyasi Kriz Sonrası Doğalgaz Krizi Kapımızda mı?
14 Ekim 2015
Allah Korkusunu ve Adalet Duygularımızı mı Kaybediyoruz?
10 Temmuz 2015
Mastöb Kongresinin Ardından...
22 Haziran 2015
Mastöb(2)...
17 Haziran 2015
Hababam Derneği (1)
07 Haziran 2015
Gelecek 4 Yılda Ülkemizin Çözmesi Gereken Sorunlar Nelerdir? Hiç Düşündünüz mü?
27 Mayıs 2015
12 Eylül 1980 ile Hesaplaşma...
16 Ocak 2015
ENERJİ PLANLAMASINA BAKIŞ...
03 Aralık 2014
"Öğretmenler Günü" Paneli Gerçekleştirildi.
27 Haziran 2014
Cumhurbaşkanını Halk Seçmeyecek, Seçilmişler Üstünden Tercih Yapacak
10 Haziran 2014
27 Mayıs 1960
28 Nisan 2014
Heyecanınıza Hayranım Muammer Abi
15 Mart 2014
Adalet İçin Saraylar, Kanunlar ve Referandumlar Yaptık…
09 Ocak 2014
Kaza geliyorum demiyor parmak gidiyor
12 Aralık 2013
Ört üzerini gitsin!
Haber Yazılımı