Bilgin Akbal Turgut Özal ve Dört Eğilim
Yazı Detayı
19 Nisan 2019 - Cuma 23:55
 
Turgut Özal ve Dört Eğilim
Bilgin Akbal
bilginakbal@hotmail.com
 
 

Bu sene Rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı (Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun…) İstanbul Topkapı'daki kabri başında sevenleri olarak bir araya gelerek sevgi ve minnetle andık. Anma törenlerine olan ilgi her yıl artarak devam etmekle birlikte bu yılki törende; siyasete yön veren dört eğilimi temsil eden partilerin temsilcilerinin katılımı da çok yüksekti.

1980’lere kadar çok partili siyasal hayat içinde; şiddetli siyasi çekişmeler sonucu ortaya çıkan toplumsal kamplaşmalar toplum içinde çatışmaları da beraberinde getirdi. 1980’lere kadar birçok insanımız yaşamlarını kaybettiler ve ülkemizde sosyal ve ekonomik büyük çöküntüler yaşandı.

Bu çekişmelerin sonucu siyaset hayatımız (Demokrasimiz) 3 kez askeri müdahalelerle kesintiye uğradı. En son 12 Eylül 1980 müdahalesi ile Siyasi Partiler kapatıldı. Siyasi yasaklarla insanların seçilme hakları askıya alındı. Milli Güvenlik Kurulu 13/5/1971 tarihli 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’na bir ek yapılarak komutanlıklara, kamu kurumu görevlilerinin işlerine son verebilmesini isteme yetkisi tanındı. Sıkı Yönetim Komutanları bu yetkiye dayanarak başta YÖK’e karşı çıkan Akademisyenler de dahil olmak üzere 5 bine yakın kamu görevlisinin işlerine son verilmişti.

Turgut Özal; 1980 öncesi bir araya gelemeyen farklı siyasal akımları, kurduğu Anavatan Partisi'nde Demokratik Sol, Liberal Sağ, Milliyetçi Sağ ve Muhafazakâr Sağı (CHP, AP, MHP ve MSP) temsil eden görüşleri Anavatan Partisinde (dört eğilimi) aynı şemsiye altında birleştirerek, siyasete hoşgörü ve birlikte iş yapabilme anlayışını getirmişti. Yasaklarla toplumsal barışının ve kalkınmanın olmayacağını ileri sürerek “Temel Hak ve Özgürlüklere” büyük önem vermişti. Hür düşüncenin ifade edilmesinin önünde engel olan Türk Ceza Kanunu'ndaki 141,142 ve 163 maddelerinin kaldırılmasını da sağlamıştı.

1989 yılında Danıştay tarafından; “Sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilenler, kamu görevine ilk başladıkları tarihte, bu görev için yasa ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşuluyla, işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski görevlerine iade edilirler” hükmü verildi. Bu hükümle birlikte kamu görevlilerinin, görevlerine geri dönmeleri sağlandı. Üstelik bu karara dayanan bütün kamu görevlileri, illerinden sıkıyönetimin kalktığı tarihten itibaren maaşlarını da toplu olarak aldılar.

1946 yılından bu yana yapılan seçimlerle seçim sistemimiz belli bir deneyime ulaşmışken, 31 Mart 2019 da yapılan Yerel Seçimler sonrası seçilen Başkanlardan bir kısmı Kanun Hükmünde Kararname ile işlerinden olmaları gerekçe gösterilerek mazbatalarının geri alınması; seçme ve seçilme haklarının yok sayılmasına sebep olmuştur. Hukuk devletinde kanunların uygulanması esas olmalıdır.

Kanunlarımızda Belediye Başkanlığı seçilme yeterliliğine bakıldığında

Madde 10 – Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçilebilir.

Seçilemeyecek olanlara bakıldığında:

Madde 11 – Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,

b) Kısıtlılar,

c) Askerlikle ilişiği olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar

ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

Şeklinde tanımlanmıştır. Bu kriterler arasında Kanun Hükmünde Kararnamelerle işlerine son verilenler tanımlanmamıştır. Kanunda istenen yeterlikleri göz önünde bulunduran Siyasi Partiler kanuni yeterliliğe sahip olanlar adaylarını istenilen belgelerle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna yazılı bildirmiş. Yüksek Seçim Kurulu da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Adaylıklarına mani olmayanları listeler halinde duyurusunu yaptılar.

Seçimler bittikten sonra kazanan bazı adayları (Halkın oyuyla seçilenler) Kanun Hükmünde Kararnameyi gerekçe göstererek görevlerinden geri çekmeleri, Seçme ve Seçilme Hakkı bakımından 2 noktada sakınca meydana getirmiştir.

1- Aday Olanların Seçilme Hakkı;

Demokrasilerde Yasama-Yürütme-Yargı erklerinin, yapmış oldukları faaliyetlerde bağımsız hareket etmeleri esastır. Kanun Hükmünde Kararname her ne kadar kanun hükmünde olsa da bir yürütme faaliyetidir. Kanun yapma yetkisi bir yasama meclisinin TBMM görevidir.

Ceza kanunlarında; suç ve cezanın belirli olması, kıyas yasağı ve ceza kanunlarının geçmişe yürümemesi olarak ifade edilmektedir.

Suç ve cezanın sadece kanunlarda yer alması, idarenin suç ve ceza ihdas etme yetkisinin olmaması tek başına güvence sağlamaz. Suç ve ceza içeren kanunların aynı zamanda yoruma yol açmayacak şekilde açık ve seçik olması gerekir. Bu duruma suçların ve cezaların belirliliği denmektedir. Bir yargıç, bir kişi tarafından işlenmiş olan, fakat kanunun açıkça suç saymadığı bir fiili, kanunda suç olarak düzenlenmiş başka bir fiile benzeterek ceza veremeyecektir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin en önemli sonuçlarından biri de yargıcın kıyas yoluyla suç yaratma yetkisinin olmamasıdır. Diğer bir ilke olan ceza kanunlarının geçmişe yürümemesi ilkesinin amacı, işlendiği tarihte suç olmayan bir fiilin, daha sonra ceza kanunu ile suç olarak düzenlenmesi halinde fiilin işlenmesinden sonra yürürlüğe giren kanunla failin cezalandırılmasının önlenmesidir. Fail ancak fiili işlediği dönemin ceza kanunlarına göre cezalandırılabilir.

Hali hazırda ülkemizde olağanüstü hâl kalkmışken, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan ve aday gösterilenlerin seçilmiş olmalarına karşın (yargı tarafından verilmiş bir ceza olmadığından) haklarının ellerinden alınması Hukuk Devleti ilkelerine uygunluk arz etmemektedir.

2- Seçme Hakkı;

Siyasal Partiler tarafından aday listeleri Kanunca yeterlilikleri kontrol edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna seçim önce bildirilmekte ve gerekli kontrolden sonra kanuni yeterliği olmayanlar için partilerden yeni aday bildirilmesi istenmektedir. Daha sonra da gerekli kontrolleri yaparak Kesin listeleri ilan etmek Yüksek Seçim Kurulunun görevi olup bu görev her türlü tartışmalardan uzak olması için seçimler yargı denetiminde yapılmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu seçimler bittikten sonra Kanun Hükmünde Kararnameyi gerekçe göstererek 2. Sırada yer alan partinin adayını görev vermekle; hem partiyi hem de o partiye ve/veya adaya oy veren seçmenin iradesini yok saymıştır.

Bu kararlarının/uygulamaların yapıldığı yerlerde seçme ve seçilme hakkı kullanılamamıştır. Bu seçim bölgelerinde maalesef temsilde adalet sağlanamamıştır.

Sonuç olarak bu tür kararlar toplum vicdanında izah edilemeyecek durumdadır. Yasama görevini yapan Siyasi Partilere düşen görev bu durumu ortadan kaldıracak gerekli düzenlemeleri yaparak bu bölgelerden yeniden seçimlerin yapılması sağlanmak olmalıdır.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin çok ciddi sorunları varken, sorunları derinleştirmeden Yasama -Yürütme-Yargı kurumları hukuka ve vicdanlara uygun kararlar almalıdır. Sorunlarımızı ortak akılla çözmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapmakta TBMM asli görevidir.

Seçim sonuçlarına saygı da ancak sonuçları vicdani olduğu zaman mümkündür.

 
Etiketler: Turgut, Özal, ve, Dört, Eğilim,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Ekim 2021
Arslantepe’den Yenikapı’ya Malatya Tanıtım Günlerinden yansımalar
06 Ekim 2021
Vicdani ve Hukuki Duruş…Adaletin İzinde Seyfi Oktay
11 Mayıs 2021
Bilgin Akbal'ın kaleminden; Malatya Eğitim Vakfı’nın Beyaz Zambakları
17 Nisan 2021
Özal'ın prensi Bilgin Akbal yazdı; Turgut Özal’ın Demokrasi Yaklaşımı…
04 Mart 2021
Bilgin Akbal Yazdı; Önce Vatan (Güvenlik Sorunumuz)
13 Aralık 2020
Bilgin Akbal...“Enerji piyasası düzenleme kurumu” dağıttı
10 Temmuz 2020
Yoksunluğu 1980’li Yıllarda Turgut ÖZAL’la Yendik; Yoksulluğu Bitirecek Gelecek mi?
07 Mayıs 2020
İklim Ekonomisi ve Yerel Yönetimler...
28 Nisan 2020
Türkiye’de Ekonomik Bilim Kuruluda Olmalı…
01 Nisan 2020
Küresel Salgın, Belirsizlik -Riskler; Can derdine düştük ve MTÜ
16 Şubat 2020
Bilgin Akbal Yazdı; Mavi Vatanla Gelen “DENİZCİ BABA”
17 Eylül 2019
Hocamız, Belediye Başkanımız
30 Ağustos 2019
Özal'ın prensi Bilgin Akbal yazdı; Doğu Akdeniz Jeopolitiği - Mavi Vatan
27 Nisan 2019
Bilgin Akbal’ın kaleminden; Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Borçları
27 Ekim 2018
DAR GELİRLİ TÜKETİCİLER İÇİN BU KIŞ SOĞUK GEÇMESİN….
19 Ekim 2018
Dövize Ne Oluyor ?...
25 Eylül 2018
Türk hekimleri neden iyileştirdikleri hastalarını taburcu eder?
21 Ağustos 2018
Kim olabilir diye merak ettiniz haklı olarak; evet işte o lider
04 Ağustos 2017
Otopark Sorunu ve Dijitalleşme...
22 Haziran 2017
Acıbadem Üniversitesi Mezuniyet Töreni...
20 Ocak 2017
İki Kere İki Kaç Eder?...
23 Aralık 2016
Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Küresel Isınma...
21 Kasım 2016
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ...
02 Ekim 2016
Doğalgaz’daki İndirim %35 Seviyesinde Olmalı...
20 Haziran 2016
Rektörlük Seçimleri...Dünyadaki İlk 5 Üniversite ve Ülkemizdeki Üniversiteler
28 Mayıs 2016
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Olağanüstü Kurultayı Temmuz'da ...
20 Mayıs 2016
Erken seçime doğru...34 yılda 18 kere Yenilenmiş Anayasa’ya sahibiz...
19 Mayıs 2016
Erken Seçime Doğru?...
09 Nisan 2016
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Yapısı Değiştirilmeli...
05 Mart 2016
Özelleştirme Sonrası Elektrik Fiyatları Nereye Koşuyor…..
24 Ocak 2016
Akademisyenlerin Barış Bildirisi...
12 Aralık 2015
Siyasi Kriz Sonrası Doğalgaz Krizi Kapımızda mı?
14 Ekim 2015
Allah Korkusunu ve Adalet Duygularımızı mı Kaybediyoruz?
10 Temmuz 2015
Mastöb Kongresinin Ardından...
22 Haziran 2015
Mastöb(2)...
17 Haziran 2015
Hababam Derneği (1)
07 Haziran 2015
Gelecek 4 Yılda Ülkemizin Çözmesi Gereken Sorunlar Nelerdir? Hiç Düşündünüz mü?
27 Mayıs 2015
12 Eylül 1980 ile Hesaplaşma...
16 Ocak 2015
ENERJİ PLANLAMASINA BAKIŞ...
03 Aralık 2014
"Öğretmenler Günü" Paneli Gerçekleştirildi.
01 Ekim 2014
Toplumsal Maliyet...
27 Haziran 2014
Cumhurbaşkanını Halk Seçmeyecek, Seçilmişler Üstünden Tercih Yapacak
10 Haziran 2014
27 Mayıs 1960
28 Nisan 2014
Heyecanınıza Hayranım Muammer Abi
15 Mart 2014
Adalet İçin Saraylar, Kanunlar ve Referandumlar Yaptık…
09 Ocak 2014
Kaza geliyorum demiyor parmak gidiyor
12 Aralık 2013
Ört üzerini gitsin!
Haber Yazılımı